Publicēts 25 maijs 2015

Šodien, 25.maijā, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile pasniedza Ministru kabineta atzinības rakstus Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Programmēšanas katedras profesoram datorzinātņu doktoram Guntim Arnicānam un Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Programmēšanas katedras vadītājam asociētajam profesoram datorzinātņu doktoram Uldim Straujumam.

Guntim Arnicānam atzinības raksts pasniegts par datorzinātņu bakalaura programmas akreditēšanu Eiropas līmenī, kā arī par ilggadēju Latvijas vārda nešanu pasaulē, vadot studentu programmēšanas komandas vispasaules sacensībās un vairākkārt iekļūstot šo sacensību finālā starp 100 pasaules universitāšu komandām. Viņš ir piedalījies Latvijas Zinātņu padomes un citu valstu finansētos pētījumos un programmās kā dalībnieks un vadītājs, piedalījies zinātniskās konferencēs un kongresos ar referātiem, ir daudzu publikāciju autors.

Uldis Straujums atzinības rakstu saņem par ilggadēju izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu jauno datorzinātņu speciālistu izglītošanā Latvijas Universitātē, kā arī sakarā ar dzīves 65 gadu jubileju. U. Straujums veicis zinātnisko darbu un piedalījies ar referātiem starptautiskās konferencēs, sagatavojos vairākas publikācijas.

Pēc atzinības rakstu pasniegšanas U. Straujums un G. Arnicāns ar ministri pārrunāja daudzpusīgas izglītības svarīgumu. Pedagogiem skolā jāpalīdz bērniem gan attīstīt analītiskas domāšanas spēju un prasmi analizēt informāciju, gan jāveicina vispusīgas personības attīstība.

20150525 140126

Foto: no kreisās - Guntis Arnicāns, Mārīte Seile, Uldis Straujums

 

MKAtzinRaksts GArnicans

Foto: ministre Mārīte Seile un LU profesors datorzinātņu doktors Guntis Arnicāns

 

MKAtzinRaksts UStraujums

Foto: ministre Mārīte Seile un LU asociētais profesors datorzinātņu doktors Uldis Straujums