Publicēts 28 maijs 2015

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile Briselē 29.maijā vadīs ES konkurētspējas ministru padomi. Šī ir otrā un noslēdzošā ministru Padomes sanāksme, kas aizvadīta Latvijas prezidentūrā, priekšplānā liekot konkurētspējīgas un digitālas Eiropas veidošanu, reģiona ekonomisko izaugsmi, inovāciju un pētniecības potenciāla kāpināšanu, kā arī darbavietu radīšanu.

Piektdien, 29.maijā, ministru fokusā būs jautājumi par Eiropas Pētniecības telpu (EPT), kas ir 2000.gadā izveidota sistēma Eiropas pētniecības resursu saliedēšanai un veiksmīgākai izmantošanai. M.Seiles vadībā plānots pieņemt padomes secinājumus par EPT Ceļakarti turpmākajiem pieciem gadiem, nosakot aktivitātes, kas varētu nest vislielākos ieguvumus zinātnei, pētniecībai un inovācijām Eiropā. Ceļakartes veiksmīgai īstenošanai nepieciešama labi organizēta padomdevēju struktūra, uz ko Konkurētspējas ministru sanāksmēs norādīts jau vairākkārt. Tāpēc Latvijas prezidentūra izstrādājusi un 29.maijā virzīs pieņemšanai padomes secinājumus par EPT padomdevēju struktūru, cerot, ka šīs reformas palīdzēs efektīvāk īstenot pētniecības prioritātes visā Eiropā.   

“Šie padomes secinājumi sāks jaunu attīstības posmu Eiropas Pētniecības telpā – dalībvalstis spēs raitāk īstenot noteiktās prioritātes pētniecībā, un process būs labāk pārvaldīts,” pirms sanāksmes norādīja M.Seile.

Padomes ietvaros paredzētas arī ministru debates par tālāko virzību atvērtas un izcilas Eiropas zinātnes jautājumā. Tāpat ministri plāno pieņemt secinājumus par atvērtu, uz datiem balstītu un tīklā savienotu pētniecību, kas ir plašāku un ātrāku inovāciju virzītājspēks.

ES konkurētspējas ministru padome Briselē notiek 28.–29.maijā. Pirms pētniecības daļas, kuru 29.maijā vadīs M.Seile, ceturtdien, 28.maijā, par iekšējā tirgus un rūpniecības jautājumiem ministri spriedīs ekonomikas ministres Danas Reiznieces–Ozolas vadībā. Pirmo konkurētspējas ministru padomi Briselē Latvijas prezidentūra aizvadīja 2.–3.martā. Aprīlī Rīgā aizvadīta arī ES Padomes Pētniecības darba grupas tikšanās, kas devusi ievērojamu artavu 29.maijā pieņemšanai paredzēto padomes secinājumu izstrādē.