Publicēts 29 maijs 2015

Ziedi"Vēl viens mācību gads aiz muguras, un šodien sākas ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks. Saņemtās liecības nu rāda, kāds bijis aizvadītais ceļa posms. Jaunieši, paldies ikvienam par ieguldīto darbu sevis pilnveidē!

Visi esam dzirdējuši domu par izglītību kā kapitālu, bet teikšu to vēlreiz – izglītība tiešām ir neatņemams kapitāls, ar kuru varam paši veidot savu dzīvi. Tā ir vienīgā bagātība, ar kuru veidojam savu un savas valsts nākotni. Es ticu un ceru, ka to saprot ikviens – zināšanas un uz tām balstīta izcilība ir Latvijas vienīgais ceļš lielajā, plašajā pasaulē.

Gandrīz 17 tūkstoši devītklasnieku savu izvēli nākamajam solim izglītības iegūšanā visticamāk jau izdarījuši. Lai ko jūs izvēlētos – vidusskolu vai profesionālo izglītību, - esiet droši par savu izvēli! Esiet neatlaidīgi, esiet mērķtiecīgi!

Centralizētos eksāmenus šogad kārto gandrīz 15 tūkstoši divpadsmito klašu beidzēju. Vēl mirklis, un arī jūs sāksiet jaunu, svarīgu ceļu. Lai kurp tas vestu, - ticiet savam sapnim. Lai ko teiktu citi, - jūsu katra sapnis ir svarīgs. Neatlaidība un zinātkāre lai ir jūsos arī turpmāk! Attīstiet savus spēkus un prasmes tur, kur esat visspēcīgākie! Lēmums, ko par turpmāko izglītību pieņemsiet tagad, ir jūsu ilgtermiņa izvēle.

Noslēdzot mācību gadu, paldies gribu teikt pedagogiem un skolu vadītājiem, kas ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. Jūs esat tie, kas iedvesmo un ved uz mērķi. Izglītības kvalitāte un līdz ar to – mūsu valsts izaugsme ir cieši saistīta ar to, cik labi, aizrautīgi un jaunu ideju pilni esat jūs.

Novēlu visiem Latvijas skolēniem un pedagogiem aizrautīga prieka un radošu ideju pilnu, aktīvu un drošu vasaru!"

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

Ministres Mārītes Seiles apsveikums (.pdf)