Publicēts 29 maijs 2015

Noslēdzoties ES Konkurētspējas Padomei – beidzamajai Latvijas prezidentūras ietvaros – ministri pieņēmuši Padomes secinājumus par Eiropas Pētniecības telpas (ERA) Ceļakarti, kur ieskicējuši prioritātes, kas palīdzēs mobilizēt ES resursus izvērstākām inovācijām un ekonomiskajai izaugsmei. Dalībvalstis ir aicinātas izstrādāt detalizētu rīcības plānu pētniecības resursu saliedēšanai un rezultatīvākai izmantošanai.

“Eiropas Pētniecības telpa darbojas jau 15 gadus, taču līdz ar šiem padomes secinājumiem tā ir ieguvusi otru elpu. Līdz ar sakārtotu, pilnībā rīcībspējīgu Eiropas līmeņa platformu pētniecībā, nākamais solis ir noteikt prioritātes nacionālajā līmenī,” pēc sanāksmes norādīja tās priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Tuvākā gada laikā dalībvalstīm ir jāiesniedz detalizēta darba kārtība pētniecības jomā laika posmam līdz 2020.gadam. Paredzams, ka šī politiskā apņemšanās atvieglos zinātnieku darbu, vairos sadarbību, publikāciju iespējas un būs auglīga augsne ātrākām un plašākām inovācijām.

Ministri pieņēma Padomes secinājumus arī par ERA padomdevēju struktūru, paredzot, ka šīs reformas palīdzēs efektīvāk īstenot pētniecības prioritātes visā Eiropā.  

Prezidentūras prioritāšu – konkurētspējīgas un digitālas Eiropas – kontekstā ministri debatēja arī par atvērtu zinātni un tās devumu reģiona ekonomiskajai izaugsmei, pētniecības potenciāla kāpināšanai, kā arī darbavietu radīšanai. Ministri izvērtēja, kā barjeru nojaukšana pētniecībā veicinātu inovācijas visā Eiropā. Diskusijās norādīts gan uz nepieciešamību mazināt digitālo plaisu Eiropā, gan vajadzību pēc plašākas dalībnieku iesaistes, tostarp valstu valdību, pašu pētnieku un industrijas.

Tāpat ministri pieņēma arī padomes secinājumus par atvērtu, uz datiem balstītu un tīklā savienotu pētniecību,

kas ir plašāku un ātrāku inovāciju virzītājspēks. Secinājumos uzsvērta datu būtiskā loma jaunu biznesa modeļu, kā arī inovatīvu jauno uzņēmumu radīšanā.

ES konkurētspējas ministru padome Briselē norisinājās 28.–29.maijā. Sanāksmes pirmā diena bija veltīta iekšējā tirgus un pētniecības jautājumiem, kurus skatīja ekonomikas ministres Danas Reiznieces–Ozolas vadībā.

M.Seiles uzruna mediju pārstāvjiem pirms sanāksmes: 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2015/arrival-and-doorstep-latvian-presidency-seile1

Preses konference pēc sanāksmes:  
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-may-2015/press-conference-part-16551962269391750455

Sanāksmes dokumenti:

Padomes secinājumi par Eiropas pētniecības telpas konsultatīvās struktūras pārskatīšanu (.pdf)

Padomes secinājumi par Eiropas pētniecības telpas ceļvedi 2015.–2020. gadam (.pdf) 

Padomes secinājumi par atvērtu, intensīvas datplūsmas un tīklā saslēgtu pētniecību kā ātrākas un plašākas inovācijas virzītājspēku (.pdf)

Politikas debates. Ceļā uz atklātu un izcilu Eiropas zinātni – turpmākie pasākumi pēc Science 2.0 sabiedriskās apspriešanas (.pdf)

M.Seile

M.Seile ar Stefāniju Džanīni, Itālijas izglītības, universitāšu un pētniecības ministri

M.Seile

M.Seile ar Maltas Pētniecības, inovāciju, jaunatnes un sporta ministrijas Parlamentāro sekretāru Krisu Adžiusu