Publicēts 01 jūnijs 2015

27.–28.maijā Rīgā norisinājās starptautiska konference IKT informācijas pieejamībai mācību procesā (ICT4IAL), kurā tika prezentētas divu gadu laikā izstrādātās vadlīnijas, īpaši uzsverot informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, lai padarītu informāciju pieejamāku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Konferences  tēma sasaucas ar vienu no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā Padomē prioritātēm – Digitāla Eiropa.

Konferences dalībnieki uzmanību pievērsa informācijas pieejamībai un mācību procesā izmantojamajiem rīkiem gan personām ar speciālām vajadzībām, gan bez tām. Tika atzīts, ka ir būtiski, lai visa veida informācija būtu salasāma, uztverama un saprotama arī personām ar redzes, dzirdes vai uztveres problēmām. Klātesošie izvirzīja tālākos darbības virzienus informācijas pieejamības sekmēšanā, dalījās savu valstu pieredzē un apzināja svarīgākos ieteikumus turpmākajai attīstībai.

Ņemot vērā, ka  aptuveni viens miljards jeb 15 procenti pasaules iedzīvotāju ir ar speciālām vajadzībām (Eiropā cilvēki ar invaliditāti vai hronisku saslimšanu ir astotā daļa no sabiedrības), dalībnieki vienojās, ka ir būtiski vērst uzmanību uz informācijas digitālu apriti. Diskusiju laikā tomēr tika secināts, ka konferencē pārstāvētās organizācijas vēl nepārzina daudzus svarīgus rīkus informācijas pieejamības nodrošināšanā, savukārt tos, kuri ir to pārziņā, nelieto vai lieto neefektīvi. Tāpēc pirms konferences izstrādātās un tās laikā prezentētās vadlīnijas būs būtisks resurss, konferencē pārstāvētajām organizācijām uzņemoties vēstneša lomu vadlīniju tālākā nodošanā sabiedrībai.

Divu dienu konferencē piedalījās Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras (ESIIA) dalībvalstu izglītības jomas eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un speciālisti, kas izstrādājuši darba materiālus. Konference ir Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākums, kuru ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra (VISC) atbalstu rīkoja Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra.

Projekts IKT loma informācijas pieejamībai mācību procesā ir daudznozaru tīkls, ko izveidoja ESIIA sadarbībā ar Eiropas Skolu tīklu (EUN), Starptautisko universitāšu asociāciju (IUA), UNESCO, DAISY konsorciju un Iekļaujošu IKT globālo iniciatīvu (G3ICT). Konkrētā projekta aktivitātes ilgst no 2013. līdz 2015.gada decembrim, un vadlīnijas tika izstrādātas, sadarbojoties partneriem un iesaistot ekspertus no ESIIA, kā arī partneru dalībvalstīm.

Projekta vadlīnijas ir izstrādātas kā viegli pielietojams rīks praktiķiem un organizācijām, kuri sagatavo informāciju mācību procesam, un tajās ietverta virkne norādījumu tam, kā veidot ikvienam pieejamus materiālus teksta, video un audio formātos. Vairāk par projektu un izstrādātajām vadlīnijām informācijas pieejamības nodrošināšanai var uzzināt mājaslapā: http://www.ict4ial.eu/

ESIIA ir neatkarīga organizācija, kas ir sadarbības platforma 29 dalībvalstīm: Austrijai, Apvienotajai Karalistei, Beļģijai, Čehijai, Dānijai, Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Īrijai, Islandei, Itālijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Maltai, Nīderlandei, Norvēģijai, Polijai, Portugālei, Slovākijai, Slovēnijai, Somijai, Spānijai, Šveicei, Ungārijai, Vācijai un Zviedrijai.

IKT konference