Publicēts 02 jūnijs 2015

edmunds-teirumnieks 452x352Ministru kabinets šodien atbalstīja Rēzeknes augstskolas Satversmes lēmumu atkārtoti par augstskolas rektoru ievēlēt inženierzinātņu doktoru Edmundu Teirumnieku. E. Teirumnieks ir vadījis Rēzeknes augstskolu kopš 2010. gada. Augstskolas Satversmes sanāksmē nobalsoja par viņa atkārtotu ievēlēšanu 18. martā. Vēlētā rektora amata termiņš ir pieci gadi.

Edmunda Teirumnieka darbu atzinīgi vērtē gan augstskolas mācībspēki, gan studenti. Piecu rektora darba gadu laikā ir sakārtota Rēzeknes Augstskolas infrastruktūra – uzbūvēta jauna Inženierzinātņu fakultāte un renovēta vēsturiskā ēka. Par Teirumnieka atkārtotu ievēlēšanu rektora amatā augstskolas Satversmes sanāksme nobalsoja ar absolūtu balsu vairākumu (61 no 62 klātesošajiem).

Edmunds Teirumnieks ir dzimis 1977. gadā. 2000. gadā absolvējis Rēzeknes augstskolu, bet 2007. gadā ieguvis doktora grādu inženierzinātnēs Rīgas Tehniskajā Universitātē.