Publicēts 04 jūnijs 2015

Izglītības un zinātnes ministrijā trešdien, 3.jūnijā, notikušajā sēdē Studiju programmu licencēšanas komisija piešķīra licenci vairāku valstu augstskolu kopīgās akadēmiskās maģistra studiju programmas “Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanai, kas ļaus sagatavot augsti kvalificētus speciālistus robežapsardzības jomā.

Stiprinot Eiropas Savienības robežu drošību, šādas studiju programmas īstenošana sekmēs Eiropas Savienībā vienotu personas profesionālo iemaņu un prasmju pilnveidošanu stratēģiskajā robežu pārvaldībā.

Maģistra studiju programmu “Stratēģiskā robežu pārvaldība” no šā 1.septembra Latvijā īstenos Rēzeknes augstskola kopīgi ar vēl piecām augstskolām no Igaunijas, Lietuvas, Nīderlandes un Spānijas. Pilna laika klātienē studiju ilgs pusotru gadu jeb trīs semestrus, un studijas notiks angļu valodā.

Tā sniedz iespēju Latvijas vidējā un augstākā līmeņa robežsardzes virsniekiem turpināt studijas Eiropas līmeņa programmā, stiprinot Eiropas sadarbību tiesībaizsardzības jomā. Studējot šajā maģistra programmā, būs iespēja papildināt zināšanas par stratēģijām, plānošanu un novērtēšanu robežapsardzībā, pamattiesībām un ētiku Eiropas robežu drošības pārvaldībā, Eiropas savienības robežu politiku un drošības jautājumiem. Absolvējot šo studiju programmu, varēs iegūt maģistra grādu stratēģiskajā robežu pārvaldībā.

Licencēšanas procesā piesaistītais eksperts atzinīgi vērtē šo programmu, atzīmējot augsto mācībspēku kvalifikāciju un Rēzeknes augstskolas moderno mācību materiāli tehnisko bāzi, tostarp arī bibliotēkas piedāvātās mācību literatūras klāstu. Eksperts norāda, ka “studiju programma ir veidota, izmantojot studentcentrētu pieeju ar uzsvaru uz atbilstošo operatīvo kompetenču praktisko pielietojumu, akcentējot studējošā esošās zināšanas un pieredzi.” Speciālists arī secinājis, ka studiju programmai ir ļoti detalizēta un pārdomāta kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

Studiju programma tiek finansēta no Eiropas Savienības līdzekļiem, līdz ar to visiem programmas studentiem būs iespēja studēt bez maksas. Kopīgās maģistra studiju programmas “Stratēģiskā pārvaldība” izstrādi un īstenošanu atbalsta arī Iekšlietu ministrija un Latvijas Valsts robežsardze, atzīstot to par prioritāru ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas drošībai nepieciešamu speciālistu sagatavošanā.

Atbilstoši Augstskolu likumā minētajām augstskola ir tiesīga kopā ar partnerinstitūciju, kas var būt cita akreditēta augstskola Latvijā vai attiecīgas valsts atzīta augstskola ārvalstī, izstrādāt studiju programmu un piedalīties tās īstenošanā.