Publicēts 03 jūnijs 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), apkopojot visu partneru atzinumus par pedagogu atalgojuma jauno modeli un tā ieviešanas termiņu, turpina konsultācijas ar partneriem. Jūnija sākumā paredzēts Ministru kabinetā iesniegt apstiprināšanai normatīvo aktu paketi jaunā modeļa ieviešanai.
Projektā plānots jauno atalgojuma aprēķināšanas kārtību ieviest no 2016. gada 1. janvāra valsts profesionālās izglītības iestādēs un no 2016. gada 1. septembra – pašvaldību un privātajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Pārejas periodā pašvaldības un izglītības iestādes varēs pilnībā sagatavoties modeļa ieviešanai, tai skaitā, sakārtojot skolu tīklu atbilstoši demogrāfiskajai situācijai.

IZM sadarbībā ar partneriem laikā līdz jaunā modeļa ieviešanai nodrošinās skolu vadībai un pedagogiem konsultācijas jauno principu ieviešanā.

Pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanai valsts budžetā gadā papildus ir nepieciešami 31,43 miljoni eiro, 2016. gada četriem mēnešiem – 10,48 miljoni eiro, lai novērstu pašreizējo pedagogu atalgojuma nevienlīdzību un palielinātu nepieciešamo atbalstu skolēniem.

Par jauno atalgojuma modeli

Jaunais modelis paredz skaidru un prognozējamu pedagogu atalgojuma sistēmu. Tas ir svarīgs nosacījums jaunu pedagogu piesaistei Latvijas izglītības nozarei un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Pedagogu atalgojums jaunajā modelī tiek rēķināts par 36 darba stundām nedēļā. Tās ietver visus pedagoga veicamos darbus mācību procesā (vidēji 24 mācību stundas, to sagatavošana, darbu labošana, konsultācijas, darbs ar vecākiem, darbs skolas attīstībā). Skolotāju atalgojums ir atkarīgs no skolēnu skaita klasē un tiek noteikts robežās no 760 līdz 1000 eiro mēnesī par vienu amata vienību. Jaunais modelis paredz lielāku atbalstu skolēniem, lai nodrošinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un mazinātu nevienlīdzību pilsētu un lauku skolēnu mācību sasniegumos.

Modeļa izstrādes laikā notikušas vairāk nekā 200 tikšanās darba grupās un diskusijas ar sociālajiem partneriem.