Publicēts 04 jūnijs 2015

wire2015 678x528Eiropai jākļūst par globālu līderi pētniecībā un inovācijās, vienlaikus panākot vienmērīgu šo jomu attīstību reģiona iekšienē. Šo tēmu, tiekoties Rīgā no 3. līdz 5.jūnijam, izvērtē 400 Eiropas pētniecības un inovāciju līderi. Zinātnes vadības praktiķus, pētniekus un uzņēmējus pulcē Eiropā nozīmīgākais inovāciju, attīstības un reģionālo stratēģiju forums – Eiropas inovatīvo reģionu nedēļa (Week of Innovative Regions in Europe) WIRE 2015. Kopš 2010.gada ik gadu noturētais pasākums šoreiz norisinās Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. 

WIRE 2015 nozīmīgākais pasākums ir starptautiskā konference, kas 4.-5.jūnijā notiek Rīgas Latviešu biedrības namā (Merķela iela 13). Tās uzmanības lokā – izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropas reģioni, ieviešot Viedās specializācijas stratēģiju, kas ir noteicošais faktors valsts vai reģiona konkurētspējai. Specializētās jomas Latvijā, kas nākotnē saņems galveno atbalstu, ir zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; viedā enerģētika; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

Tāpat WIRE 2015 ietvaros tiek meklētas sadarbības iespējas starp akadēmiskās vides pārstāvjiem, uzņēmējiem, valsts iestādēm un sabiedrību. Dalībnieki diskutē par labās prakses piemēriem un izstrādās praktiskus priekšlikumus globālajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pētniecība un inovācijas Eiropā.

Mediju pārstāvji ir laipni aicināti piedalīties konferencē visu tās norises laiku. Rīgas Latviešu biedrības namā izveidotajā žurnālistu telpā (Press room) ir iespēja intervēt konferences dalībniekus. Lai iepazīstinātu ar pieņemtajiem lēmumiem, kā arī ieteikumiem turpmākai sadarbībai, 5.jūnijā plkst.11:00 paredzēta preses konference, kurā piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens, ES Reģionu komitejas prezidents Marku Markula (Markku Markkula), Eiropas Parlamenta deputāts Lamberts van Nistelrojs (Lambert van Nistelrooij) un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka.

Informācija par WIRE 2015, tostarp detalizēta norises programma pieejama konferences mājas lapā: http://wire2015.eu. Konferenci ar Eiropas Komisijas, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu organizē VIAA.