Publicēts 04 jūnijs 2015

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile 3. jūnijā tikās ar vairākām Latvijas vecāku organizācijām. Tikšanās laikā ministre skolēnu vecāku pārstāvjiem izskaidroja pedagogu atalgojuma jaunā modeļa principus, pārrunāja sadarbības iespējas un vecāku organizāciju lomu izglītības procesā.

Mārīte Seile uzsvēra, ka vecāku organizāciju iesaistīšanās diskusijā un gatavība sadarbībai ir ļoti svarīga ceļā uz kvalitatīvu izglītības procesu. Skaidrojot jaunos atalgojuma principus, ministre uzsvēra to ietekmi uz izglītības kvalitātes paaugstināšanu, skolu tīkla sakārtošanu un vienlīdzīgu iespēju veicināšanu pilsētu un lauku skolēnu mācību sasniegumos.

Pēc tikšanās biedrības„Latvijas vecāku forums” pārstāve Jana Simanovska atzina, ka saņēmusi daudzas vecākiem būtiskas atbildes: „Beidzot mēs redzam izglītības politikas piedāvājumu, kas balstīts nopietnā esošās situācijas izpētē un primāri vadās pēc bērnu interesēm.”

Viņai pievienojās Mazākumtautību vecāku foruma pārstāve Elizabete Krivcova: „Pārliecinājāmies, ka ministrijas izstrādātie principi ne tikai ieviesīs skaidrību skolotāju atalgojumā. Arī mums, bērnu vecākiem, ir milzīga atbildība turpināt prasīt no skolotājiem kvalitāti visās Latvijas skolās. Tas, protams, nebūs vienas dienas darbs, bet ir jāpanāk, ka skolu vadītāji mūsu prasības sadzird.”

Par jauno atalgojuma modeli

Jaunais modelis paredz skaidru un prognozējamu pedagogu atalgojuma sistēmu. Tas ir svarīgs nosacījums jaunu pedagogu piesaistei Latvijas izglītības nozarei un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Pedagogu atalgojums jaunajā modelī tiek rēķināts par 36 darba stundām nedēļā. Tās ietver visus pedagoga veicamos darbus mācību procesā (vidēji 24 mācību stundas, to sagatavošana, darbu labošana, konsultācijas, darbs ar vecākiem, darbs skolas attīstībā). Skolotāju atalgojums ir atkarīgs no skolēnu skaita klasē un tiek noteikts robežās no 760 līdz 1000 eiro mēnesī par vienu amata vienību.  Jaunais modelis paredz lielāku atbalstu skolēniem, lai nodrošinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un mazinātu nevienlīdzību pilsētu un lauku skolēnu mācību sasniegumos.

Modeļa izstrādes laikā notikušas vairāk nekā 200 tikšanās darba grupās un diskusijas ar sociālajiem partneriem. Apkopojot un izvērtējot partneru ieteikumus, ministrija piedāvā pedagogu atalgojuma jauno modeli valsts profesionālajās izglītības iestādēs ieviest no nākamā gada 1. janvāra, bet pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs – no nākamā gada 1. septembra.