Publicēts 05 jūnijs 2015

No 3. līdz 5.jūnijam zinātnes vadības praktiķi, pētnieki un uzņēmēji pulcējās Eiropā nozīmīgākajā inovāciju, attīstības un reģionālo stratēģiju forumā – Eiropas inovatīvo reģionu nedēļā (Week of Innovative Regions in Europe) WIRE 2015.

Foruma uzmanības lokā bija izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropas reģioni, ieviešot Viedās specializācijas stratēģiju, kas ir noteicošais faktors valsts vai reģiona konkurētspējai. Tāpat arī WIRE 2015 ietvaros tika meklētas sadarbības iespējas starp akadēmiskās vides pārstāvjiem, uzņēmējiem, valsts iestādēm un sabiedrību.

Vairāk par konferences tēmām lasiet šeit [ārēja saite]

Foto galerija [ārēja saite]

Mārītes Seiles atklāšanas uzruna:

Agritas Kiopas, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktores uzruna:

Preses konference: