Publicēts 09 jūnijs 2015

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile uzdevusi Valsts izglītības satura centram (VISC) sadarbībā ar ministrijas Izglītības departamentu sagatavot un sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai, lai nodrošinātu valsts atbalstu Latvijas talantīgajiem skolēniem – starptautisko olimpiāžu dalībniekiem.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile: “Valsts atbalsts izcilo skolēnu dalībai starptautiskās olimpiādēs ievērojami samazinājās 2009. gadā krīzes ietekmē. Paldies pašvaldībām, uzņēmējiem un privātajiem ziedotājiem, kuri kopš 2009. gada budžeta apcirpšanas ir finansējuši izcilu Latvijas skolēnu dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs. Pateicoties viņu atbalstam, visi skolēni, kuri ar savu darbu un talantu bija nopelnījuši piedalīties starptautiskās olimpiādēs, tajās ir piedalījušies.

Tomēr pašreizējā situācija, kad valsts atbalsts aprobežojas vien ar dalības maksas segšanu, nav pieņemama. Rūpējoties par vispārēju izglītības kvalitātes paaugstināšanu, mums jāatceras un jāatbalsta arī savas izcilības. Tāpēc jau maija beigās esmu uzdevusi VISC sadarbībā ar Izglītības departamentu sagatavot priekšlikumus situācijas sakārtošanai un – nepieciešamības gadījumā – normatīvo aktu pilnveidei vai izstrādei.”