Publicēts 11 jūnijs 2015

Šodien, 11. jūnijā, Profesionālās izglītības likuma izstrādes darba grupa sanāca, lai turpinātu darbu pie likuma grozījumu ieviešanas, - saskaņotu precīzu turpmākās darbības grafiku vairāk nekā 20 Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu sagatavošanai. Darbs norisināsies ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem un nozaru profesionālajām organizācijām.

Līdz ar šā gada aprīlī pieņemtajiem likuma grozījumiem darba devēji arvien tiešāk tiek iesaistīti profesionālās izglītības satura veidošanā un sadarbībā ar skolām, un profesionālās izglītības saturs vēl vairāk atbildīs darba tirgus vajadzībām.

Daļu no prioritārajiem MK noteikumiem, kas skar konventu un nozaru ekspertu padomju darbību, paredzēts izstrādāt līdz šā gada beigām. MK  noteikumu izstrādi un apstiprināšanu valdībā ministrija ir plānojusi pilnībā pabeigt līdz 2016.gada gada beigām.

Darba grupu vada Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības departamenta direktore Evija Papule. Tajā bez IZM un tās padotības iestādēm pārstāvēta Latvijas Pašvaldību savienība, Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Profesionālās izglītības biedrība, Zemkopības ministrija un Valmieras Izglītības pārvalde.

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā pieņemti Saeimā šā gada 23.aprīlī un stājās spēkā 15.maijā. Tie paredz pilnveidot darba vidē balstītas mācības, izveidot profesionālās izglītības iestādēs nozaru ekspertu padomes, kuru mērķis ir sekmēt profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanu un atbilstību darba tirgus prasībām, un koleģiālu padomdevēju institūciju – konventu, kurā līdztekus izglītības iestādes direktoram darbotos gan pašvaldības, gan pārraugošās ministrijas, gan darba devēju pārstāvji.