Publicēts 16 jūnijs 2015

Ministru kabinets valdības sēdē šodien apstiprināja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Satversmes lēmumu iecelt bioloģijas zinātņu doktori Dainu Voitu par RPIVA rektori.

Saskaņā ar akadēmijas darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem akadēmijas rektoru ievēl uz pieciem gadiem. Iepriekš augstskolu vadīja rektore, filoloģijas doktore Dace Markus.

Dr. biol. Daina Voita iepriekš bijusi RPIVA Inovāciju un attīstības prorektore.

Ar MK rīkojumu “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektora apstiprināšanu” var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40360750&mode=mk&date=2015-06-16