Publicēts 17 jūnijs 2015

Stiprinot divpusējo sadarbību, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) šodien viesojās Moldovas parlamenta delegācija. Moldovas kolēģus īpaši interesēja Latvijas pieredze vispārējās un augstākās izglītības reformu īstenošanā, it īpaši mazo lauku skolu reformas īstenošanā. Viesi pauda lielu interesi par pedagogu darba samaksas jauno modeli, kā arī par skolu tīkla sakārtošanu lauku apvidos ar nelielu iedzīvotāju blīvumu.

Moldovā izglītības reforma tika uzsākta pirms trim gadiem. Reformas gaitā valsts pārvaldes iestādes sastopas ar lielu sabiedrības pretestību un problēmām, kuru risināšanā Latvijas kolēģu pieredze lieti noderēs.

Divpusējo sadarbību ar Moldovu IZM pārziņā esošajās jomās regulē līgums, kura ietvaros Moldovas studenti, mācībspēki un pētnieki var pieteikties Latvijas stipendijām. 2011. gadā bija piešķirtas diviem Moldovas studentiem dalībai Rīgas Tehniskās universitātes vasaras skolā, 2013. gadā – viena stipendija doktorantūras studijām, bet 2014. gadā – viena stipendija dalībai vasaras skolā.

Latvijas augstskolās studējošo Moldovas studentu skaits ik gadu pieaug. 2010./2011. akadēmiskajā gadā tie bija astoņi, 2011./2012. gadā – 20, 2012./2013. gadā – 27, bet 2013./2014. gadā – 36 studenti. Lielākā daļa studentu mācās Rīgas Ekonomikas augstskolā, un viņu izmaksas tiek segtas no Zviedrijas valdības finansējuma attīstības palīdzībai.

Moldovas delegācijas vizīti organizēja Apvienoto Nāciju Attīstības programma. Vizītes ietvaros delegācija apmeklēja arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju.