Publicēts 28 jūnijs 2015

Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstu izglītības ministru neformālās sanāksmes ietvaros izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile divpusējās sarunās tikusies ar Uzbekistānas, Kirgizstānas un Tadžikistānas izglītības ministriju delegācijām. Tikšanos laikā viesi uzsvēra, ka Latvijas pieredze profesionālās un  augstākās izglītības jomā ir ļoti vērtīga. Praktiskā pieredzes apmaiņa gan sarakstē, gan jau tuvākajā laikā rīkojot ekspertu tikšanās, būs izmantojama šo valstu augstākās un profesionālās izglītības reformās.

“Sarunās vienojāmies par ciešu sadarbību un konsultācijām augstākās un profesionālās izglītības jomā. Būtiski, ka visas puses saprot – ir nepieciešams aktivizēt sadarbību gan augstskolu studentu, gan pētniecības institūciju, gan pasniedzēju līmenī,” pēc sarunām saka izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, “Latvija var rādīt labu paraugu, piemēram, augstākās izglītības programmu piedāvājumā, profesionālās izglītības reformā.”

Ar Uzbekistānas augstākās un profesionālās izglītības ministru Ališeru Vahabovu ministre pārrunāja 2008. gadā parakstītā abu valstu sadarbības līguma papildinājumus par sadarbību zinātnē, ko ierosinājusi Uzbekistāna. Tāpat tika pārrunātas iespējas Uzbekistānas augstskolām piesaistīt pasniedzējus un citus speciālistus no Latvijas, kā arī savstarpējā diplomu atzīšanas procedūra.

Uzturoties Latvijā, Centrālāzijas valstu izglītības ministriju pārstāvji viesojās arī vairākās Latvijas augstākās un profesionālās izglītības iestādēs. Sarunās ar Latvijas izglītības un zinātnes ministri visu valstu delegācijas uzsvēra, ka Latvija ir labs sadarbības partneris, kas var piedāvāt gan savu pieredzi izglītības reformu īstenošanā, gan palīdzēt sagatavot tām nepieciešamos profesionāļus. Tadžikistānas pārstāvji – izglītības un zinātnes ministra vietnieks Rahmatulo Mirbobojevs un ministrijas Starptautisko attiecību departamenta vadītājs Habibullo Mirzojevs īpaši interesējās par izglītību tajās nozarēs, kuras Tadžikistānas augstākās un profesionālās izglītības nozare nepiedāvā, piemēram, atsevišķās medicīnas specialitātēs, specifiskas inženiertehniskās izglītības iespējas un pilotu apmācība. Savukārt Kirgizstānas delegācija – izglītības ministra vietnieks Adilets Bekbojevs un ministrijas Stratēģiskās attīstības departamenta vadītāja Larisa Marčenko atzinīgi novērtēja Latvijas veikumu profesionālās izglītības reformā, apliecinot vēlmi Latvijas pieredzi izmantot arī savā valstī un īstenot sadarbības projektus pasniedzēju apmācībā.

Rīgā šajā nedēļā notika pirmā Eiropas Savienības un Centrālāzijas valstu izglītības ministru sanāksme, pulcējot ES dalībvalstu izglītības ministrus un augstākās amatpersonas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas, Uzbekistānas un ES institūciju pārstāvjus. Ministru sanāksmes mērķis bija vienoties par kopīgām sadarbības prioritātēm augstākajā un profesionālajā izglītībā, kā arī aktivitāšu plānu tuvākajiem diviem gadiem šo prioritāšu īstenošanai.