Publicēts 02 jūlijs 2015

Šodien izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstu Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas profesoram Jānim Spīgulim par starptautiski nozīmīgiem pētījumiem atomu spektroskopijā, optoelektronikā un šķiedru optikā un jauna pētniecības virziena – biofotonikas – izveidošanu Latvijā, kā arī jauno zinātnieku sagatavošanu un piesaisti biofotonikas pētījumiem.

Pasniedzot Atzinības rakstu, Mārīte Seile uzsvēra: “Gribu īpaši pateikties par profesora Spīguļa ieguldījumu starpdisciplinārajos pētījumos un darbu ar jaunajiem zinātniekiem. Viņa darbs ir lielisks piemērs tam, kā inovācijas fizikā nonāk praktiskā lietošanā dažādās nozarēs, piemēram, medicīnā. Zinātnes un tautsaimniecības sasaiste ir būtiski nozīmīga, domājot arī par Latvijas jauno pētnieku izaugsmi un mūsu zinātnes jomas konkurētspēju pasaulē”.

Profesors Spīgulis ir arī Valtera Capa balvas laureāts par ievērojamiem izgudrojumiem šķiedru optikā un biofotonikā. Šo balvu labākajam izgudrotājam reizi divos gados kopīgi piešķir un pasniedz Latvijas Republikas Patentu valde un Vācijas uzņēmums Minox. Pēdējos gados zinātnieks arī sagatavojis un vadījis vairākus nozīmīgus starptautiskus projektus jaunu optiskās diagnostikas un monitoringa metožu un ierīču izstrādē, iesaistot biofotonikas pētījumos vairāk nekā 50 jaunos zinātniekus.

Spigulis 452x352

© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs http://foto.lu.lv