Publicēts 08 jūlijs 2015

Šodien, 8. jūlijā izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile tikās ar Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes arodbiedrību pārstāvjiem. Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un sociālo partneru sadarbību, kā arī IZM izstrādātā augstākās izglītības finansēšanas modeļa virzību un arodbiedrību lomu augstākās izglītības un zinātnes institūciju attīstībā.

Tikšanās laikā ministre un augstskolu arodbiedrību pārstāvji vienojās, ka augstākās izglītības kvalitāte ir svarīgākais sadarbības mērķis. Lai to nodrošinātu, nepieciešams kopīgs darbs augstākās izglītības un pētniecības integrācijā. Ministre uzsvēra, ka šī mērķa sasniegšanai arodbiedrībām ir svarīgi iesaistīties arī augstskolu attīstības plānošanā un to stratēģiju izstrādē.

Augstskolām būtu jāveicina situācija, kad pasniedzēji, kas strādā ar studentiem, ir nodarbināti arī pētniecībā. Tikšanās dalībnieki bija vienoti izpratnē par to, ka svarīga ir adekvāta pasniedzēju darba samaksa, jo tā ir viens no instrumentiem izglītības kvalitātes nodrošināšanai, - pasniedzēju atalgojumu jāveido gan atlīdzībai par kontaktstundām, gan par pētniecības darbu.