Publicēts 09 jūlijs 2015

Šogad 11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 23795 skolēni, kuru 56696 darbus novērtēja 789 vērtētāji. Šobrīd Valsts izglītības satura centrā (VISC) iesniegta 61 apelācija no 51 personas, vērtējums mainīts 10 gadījumos.

Pirmās apelācijas ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu saņemtas laika posmā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Visvairāk apelāciju ir saņemtas par obligātajā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā izteikto vērtējumu, jo tajā proporcionāli ir vislielākais kārtotāju skaits.

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC izveidota īpaša apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un pārskata eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai paaugstināt to.

Pērn apelāciju pirmajā nedēļā iesniegtas 65apelācijas no 56personām. Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 87 apelācijas no 76 personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts tikai 9 gadījumos.

Apelāciju iesniegšana VISC vēl turpināsies līdz 30. jūlijam.