Publicēts 10 jūlijs 2015

Seile 100715Šodien, 10. jūlijā izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile tikšanās laikā ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Jevhenu Perebijnu (Yevgen Perebyinis) vienojās par abu valstu sadarbības stiprināšanu izglītības un zinātnes jomā. Vēstnieks apliecināja, ka Ukrainai ir ļoti svarīga Latvijas pieredze izglītības un zinātnes jomas tuvināšanā Eiropas standartiem. Ministre un vēstnieks apstiprināja arī abpusēju vēlmi atjaunot un papildināt 1995. gadā noslēgto Latvijas un Ukrainas sadarbības līgumu.

Tikšanās laikā Mārīte Seile uzsvēra, ka atbalsta ciešākas sadarbības veidošanu ar Ukrainu visās Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jomās un dažādos līmeņos. “Sadarbības līguma atjaunošana būs šīs sadarbības stiprināšanas pirmais solis, noteikti jāattīsta arī tiešie kontakti starp Latvijas un Ukrainas augstskolām, jāveicina studentu un pasniedzēju apmaiņa. Mēs esam gatavi dalīties pieredzē par reformu īstenošanu izglītības un zinātnes jomā – normatīvo aktu izstrādē un ieviešanā,” pauda M. Seile.

Pēc IZM rīcībā esošās informācijas šajā akadēmiskajā gadā Latvijas augstskolās studēja 200 studenti no Ukrainas.  Sekojot līdzi politiskajiem procesiem un situācijai Ukrainā, Ministru kabinets lēmis piešķirt valsts budžeta līdzekļus 40`000 eiro apmērā stipendijām Ukrainas studentiem Latvijas Universitātē. 2015. gadā Latvijas valsts budžeta ietvaros tika finansēta arī trīs mēnešu apmācību programma Eiropas kaimiņpolitikas un Centrālāzijas valstu valsts pārvaldes un NVO sektora pārstāvjiem par starptautiskās ekonomikas, politikas un juridiskajiem jautājumiem, iekļaujot arī praktisko apmācību un pieredzes apmaiņu Latvijas un ES institūcijās. Ukrainas vēstnieks tikšanās laikā apliecināja, ka ticies ar šīs programmas dalībniekiem no Ukrainas, kas to novērtējuši kā izcilu izaugsmes iespēju. Tāpat vēstnieks izteica pateicību Latvijai par lielo atbalstu Rīgas Ukraiņu vidusskolai. Latvija ir atbalstījusi arī Ukrainas dalību Boloņas procesā (augstākā izglītība) un vienotas Eiropas pētniecības telpas veidošanas procesā.