Publicēts 12 jūlijs 2015

Ja pašvaldības pieņēmušas lēmumu un atbildību doties gājienā, organizatori repsektē un ir nodrošinājuši gājiena norisi un drošības pasākumus iepriekšplānotajā apjomā.

 

Rīcības komitejas vārdā, izglītības un zinātnes ministre Mārītē Seile