Publicēts 16 jūlijs 2015

Izglītības un zinātnes ministre darba tikšanās laikā ar sporta nozares pārstāvjiem šodien pārrunāja jautājumus par sporta nozares tiesisko regulējumu, sporta treneru darba samaksas kārtību, augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas izveidi, sporta nozares budžeta prioritātēm turpmākajiem gadiem, nacionālas nozīmes starptautiskiem sporta pasākumiem un citus jautājumus.

Ministre informēja, ka IZM ir ņēmusi vērā nozares viedokli un sagatavojusi izmaiņas normatīvajos dokumentos, kas paredz, ka par sporta skolotājiem bez sporta speciālista sertifikāta varēs strādāt arī otrā līmeņa augstākās pedagoģiskās izglītības sporta studiju programmās studējošie, sākot no otrā studiju gada, vai ieguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītību un iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā. Šobrīd noteikumu grozījumi izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, un plānots, ka tie varētu stāties spēkā līdz ar jauno mācību gadu.

Ministrijas Sporta departaments arī apkopojis sporta organizāciju iesniegtos priekšlikumus grozījumiem Sporta likumā. Nozares pārstāvji atzina, ka ministrija paveikusi nozīmīgu darbu, tos apkopojot un iestrādājot grozījumu projektā, kas tiks virzīts apstiprināšanai uz Saeimu un varētu stāties spēkā no nākamā gada janvāra.

Jautājumā par sporta treneru darba samaksu jaunajā pedagogu atalgojuma modelī ministre informēja tikšanās dalībniekus, ka šobrīd modelis ir gatavs, notiek atsevišķu jautājumu pārskatīšana, tai skaitā, modeļa finanšu ietekme un finansēšanas avoti.

Pārrunājot Augstas klases sportistu sagatavošanas centru sistēmas izveidi, M. Seile uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi skaidri definēt prioritāros sporta veidus un šo centru vērtēšanas rezultatīvos rādītājus, lai garantētu valsts budžeta finansējuma mērķtiecīgu izlietojumu. Šo kritēriju un citu saistīto jautājumu izstrāde turpināsies darba grupā.

Tikšanās laikā ministre aicināja sporta nozari savlaicīgi uzsākt iekšēju diskusiju un konsultācijas ar sociālajiem partneriem par valsts budžeta finansējuma prioritātēm sporta nozarē 2016. – 2018. gadam, ņemot vērā, ka valdība noteikusi atbalstāmās nozares valsts budžeta konsolidācijas apstākļos. Sporta nozares pārstāvji norādīja, ka valsts budžeta finansējums būs nepieciešams sporta pasākumiem, par kuriem jau iepriekš lēmusi valdība. Ministre norādīja, ka budžeta diskusijā nepieciešams sabalansēt atbalstu sporta organizāciju pamatfunkciju nodrošināšanai, Latvijas dalībai 2016. gada Olimpiskajās un Paralimpiskajās spēlēs Riodežaneiro, kā arī plānotajam atbalstam jaunām sporta nozares iniciatīvām.

Uz tikšanos ar ministri bija ieradušies Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Paralimpiskās komitejas, Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

M.Seile