Publicēts 17 jūlijs 2015

“Mūsu mērķis ir Latvijas zinātnisko institūciju stiprināšana. Šī projekta rezultātam ir jābūt reāliem uzlabojumiem, reālai Latvijas zinātnes resursu koncentrācijai, kas nāks par labu zinātniekiem, augstskolām, studentiem un visai sabiedrībai”, teica izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, iepazīstoties ar zinātnisko institūciju projektu prezentācijām.

Šonedēļ zinātniskās institūcijas prezentēja paveikto un plānoto projekta “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir zinātnes resursu koncentrācija, institūciju vadības kapacitātes celšana un Latvijas zinātnes un augstākās izglītības starptautiskās konkurētspējas celšana.

Šajā projektā zinātniskajām institūcijām ir pieejams ES struktūrfondu finansējums konsolidācijas veikšanai, pētniecības programmu un attīstības stratēģiju izstrādei, darbības un pārvaldības efektivitātes uzlabošanai.

“Katrai zinātniskajai institūcijai ir jābūt pētniecības programmai, kas skaidri iezīmē tajā īstenotās pētniecības saturu, kā arī pamato pētniecības virzienu izvēli. Šai izvēlei ir jābalstās uz institūcijas resursu un tautsaimniecības attīstības vajadzību izvērtējumu,” komentē IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa. Šajā gadā IZM uzsāks arī finansējuma piešķiršanu pētniekiem uzņēmumu pētniecisko problēmu risināšanai grantu programmā “Praktiskas ievirzes pētījumi”. Lai rosinātu studentus pētīt praktiskas problēmas un iesaistīties inovatīvu risinājumu izstrādē, tiek izstrādāta programma “Inovāciju granti studentiem”.

Ar zinātnisko institūciju prezentētajām stratēģijām lūdzam iepazīties šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/ZI-prezentacijas-strategijas

ZI strategijas 17072015