Publicēts 05 decembris 2014

Valdība piektdien, 5.decembrī, atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz, ka valsts finansiālais atbalsts pieaugušo izglītībai ir jānodrošina no 2018.gada 1.janvāra. Likumprojekts vēl jāapstiprina Saeimai.

Atbilstoši Izglītības likumā minētajam valsts finansiāli atbalsta un pašvaldība tās noteiktajā kārtībā un atbilstoši tās noteiktajiem kritērijiem var finansiāli atbalstīt pieaugušo izglītību, finansējot pieaugušo neformālās izglītības programmas, kā arī atbalstot darba devējus darbinieku papildu izglītošanā.

Tāpat grozījumi paredz, ka deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību un kritērijus valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju profesionālās darbības novērtēšanai stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Paredzētas arī izmaiņas nodibinājuma Akadēmiskās informācijas centrs diplomatzīšanas (ENIC/NARIC) funkciju nodrošināšanā, izglītības dokumentu ekspertīzē un novērtēšanā, nosakot no 2015.gada 1.jūlija tos par maksas pakalpojumu, un pašvaldību un ministriju izglītības iestādēs nodarbināto atalgojuma un privātajām izglītības iestādēm piešķirtā finansējuma apmēra publiskošanas kartībā.

Ar valdībā izskatīto likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40341338&mode=mk&date=2014-12-02