Publicēts 08 decembris 2014

Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus Augstskolu likumā. Plānotie grozījumi skar studiju virzienu atvēršanas un studiju virzienu licencēšanas organizēšanu un zinātnisko grādu un profesionālās kvalifikācijas pielīdzināšanas procedūras.

Pašlaik augstskolu un koledžu studiju virzienu atvēršanu un studiju programmu licencēšanu organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Ar jaunajiem grozījumiem likumā šī funkcija tiek nodota Akadēmiskās informācijas centram. Kā iepriekš, šie pakalpojumi augstākās izglītības iestādēm būs par maksu.

Vienlaikus studiju virzienu atvēršanas un studiju programmu akreditācijas process tiks sakārtots, nodalot studiju virziena atvēršanas procedūras organizāciju no studiju programmas licencēšanas. Proti, tiks novērsta līdz šim pastāvošā “dubultā lēmuma” kārtība, pēc kuras augstskolai, gatavojot dokumentus jauna studiju virziena atvēršanai, vēl nezinot Ministru kabineta lēmumu, bija jāsagatavo un jāiesniedz arī iesniegums par studiju programmas licencēšanu. Jaunie noteikumi paredz, ka šo iesniegumu varēs iesniegt pēc tam, kad jaunais studiju virziens ticis apstiprināts Ministru kabinetā.

Akadēmiskās Informācijas centra uzdevumos ietilpst arī pirms šobrīd spēkā esošā likuma regulējuma piešķirto grādu un profesionālās kvalifikācijas pielīdzināšana Augstskolu likumā noteiktajiem, kas līdz šim tika veikta bez maksas. Turpmāk šis pakalpojums tiks veikts atbilstoši izstrādātajam cenrādim.

Visi minētie likuma grozījumi stāsies spēkā, sākot ar 2015. gada 1. jūliju.

Ar likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40341365&mode=mk&date=2014-12-05