Publicēts 09 decembris 2014

Šodien, 9. decembrī, Ministru kabinets atbalstīja Apbalvojumu padomes priekšlikumu izsniegt Atzinības rakstus Rīgas Valsts tehnikuma skolotājām Dacei Rozenblatei un Ārijai Čerpinskai.

Atzinības rakstus pasniegs profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” direktora vietniecei izglītības organizācijas jomā, matemātikas skolotājai Dacei Rozenblatei par ilggadēju radošu ieguldījumu mācību procesa pilnveidē un kvalificētu speciālistu sagatavošanā un   Poligrāfijas nodaļas izglītības metodiķei, profesionālās izglītības skolotājai Ārijai Čerpinskai par ilggadēju radošu ieguldījumu poligrāfijas speciālistu sagatavošanā un jauna izglītības modeļa – darba vidē balstītas izglītības ieviešanu un īstenošanu.

Dace Rozenblate ir ilggadēja Rīgas Valsts tehnikuma skolotāja. Kopš 1978. gada viņa tehnikumā māca matemātiku, neilgu laiku bijusi ķīmijas nodaļas vadītāja, bet kopš 1999. gada D. Rozenblate ir direktora vietniece izglītības organizācijas darbā.

Ārija Čerpinska sākusi strādāt Rīgas profesionāli tehniskajā poligrāfijas mākslas skolā 1969. gadā kā ražošanas apmācības meistare. 1980. gadā pārcelta vecākās meistares amatā. Kopš 1992. gada viņa ir direktora vietniece ražošanas darbā. Pēc skolas pievienošanas Rīgas Valsts tehnikumam 2002. gadā Ā. Čerpinska strādājusi par tehnikuma poligrāfijas daļas vadītāju, bet kopš 2009. gada strādā šīs nodaļas izglītības metodiķa amatā.

Ministru kabinets nodibināja Ministru kabineta Atzinības rakstu 1995. gadā, lai izteiktu valdības atzinību izciliem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības un politiskās jomas darbiniekiem. Atzinības rakstus D. Rozenblatei un Ā. Čerpinskai pasniegs izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.