Publicēts 10 decembris 2014

Apzinoties nepieciešamību rast efektīvu ilgtermiņa risinājumu, kas veicina skaidrību par pedagogu algu veidošanos, apmēru un tam paredzētā valsts finansējuma godīgu pārdali, Mārīte Seile vēlas turpināt padziļinātas diskusijas un darbu kopā ar sociālajiem ar partneriem un nolēmusi neuzturēt pedagogu algu publiskošanas jautājuma tālāku virzīšanu.

Šobrīd pedagogu atalgojuma aprēķināšanas kārtība skolotājiem nav skaidra un netiek nodrošināts līdzvērtīgs atalgojums par līdzīgu darba apjomu. Šī problēma rodas gan tāpēc, ka aprēķinu veikšanai izmantotie principi ir komplicēti, gan arī tādēļ, ka pašvaldības un skolas atšķirīgi pārdala finansējumu pedagogu atalgojumam saskaņā ar šī brīža normatīvajiem aktiem. Tas norādīts arī OECD ekspertu ziņojumā.

Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādāja priekšlikumu, kas paredz pašvaldībām un ministrijām reizi mēnesī publicēt savās mājaslapās tās dibināto izglītības iestāžu pedagogiem izmaksātu atalgojumu. Savukārt privātajām izglītības iestādēm piešķirtā finansējuma apmērs tiktu publicēts IZM mājaslapā. Vēloties sistēmas pārskatāmību sasaistīt arī ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu un īstenot to jau nākamajā gadā, projekts tika iekļauts budžeta likumu paketē. Vēloties vairāk laika veltīt padziļinātām diskusijām ar sociālajiem partneriem, Mārīte Seile neuzturēs pedagogu algu publiskošanas jautājuma tālāku virzīšanu.

“Lai saglabātu mērķi, ko vēlamies sasniegt – pārskatāmību finansējuma izlietojumā un skaidrību pedagogiem par atalgojuma aprēķināšanas principiem – jaunā atalgojuma aprēķināšanas modeļa ieviešanas procesā  pedagogiem, skolām, pašvaldībām un visai sabiedrībai būs pieejams skaidrs atalgojuma aprēķināšanas kritēriju kopums. Svarīgi, lai risinājumu saprot cilvēki, uz kuriem tas attieksies,“ komentē ministre.

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumiem līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, lai izveidotu caurskatāmu atalgojuma aprēķina metodiku, tādējādi ļaujot efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai 2015.gadā saņemtu papildu finansējumu skolotāju atalgojumam.