Publicēts 12 decembris 2014

Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile šodien piedalījās izglītības un jaunatnes jautājumiem veltītajā Eiropas Savienības (ES) ministru padomē Briselē. Tās laikā ministri vienojās par turpmākajiem soļiem, lai veicinātu uzņēmējdarbības prasmes visos izglītības un apmācības posmos, kā arī lai sekmētu jauniešu patstāvību un efektīvāku viņu tiesību izmantošanu. M.Seile ministrus iepazīstināja arī ar izglītības un jaunatnes jomas prioritātēm Latvijas prezidentūrā ES Padomē.

Padomes laikā dalībvalstis vienojās par mērķi veicināt uzņēmējdarbības garu izglītībā un apmācībā. Sanāksmes laikā tika pieņemts secinājumu dokuments, kas uzsver ieguldījumu, ko izglītība un apmācība var sniegt izaugsmei un nodarbinātībai, attīstot uzņēmējdarbības prasmes no agrīnā izglītības posma un stiprinot saikni starp izglītību un uzņēmējdarbības vidi. 

„Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana ir svarīgs priekšnosacījums veiksmīgai un mērķtiecīgai jauniešu turpmākās profesionālās dzīves veidošanai, kā arī sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai kopumā,” uzsverot, ka prasmēm jāatbilst darba tirgus prasībām un jāsekmē nodarbinātība, jo īpaši jauniešu vidū, norādīja M.Seile.

Dalībvalstis arī pieņēma secinājumu dokumentu par to, kā ES veicināt jauniešu iespējas izmantot savas tiesības, lai palielinātu patstāvību un līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā. Bezdarbs jauniešu vidū (21,6% 2014.gada augustā) ir divreiz augstāks nekā vidēji ES, un šie rādītāji nesuši savas sekas, tostarp nabadzības, sociālās atstumtības un zemas pilsoniskās līdzdalības risku. Tāpēc ir būtiski veicināt jauniešu aktīvu dalību sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos, viņu tiesību apzināšanos un praktiskās iemaņas to pielietošanai ikdienā.

„Ir būtiski attīstīt jaunatnes darbu kā jauniešu līdzdalības instrumentu, un veidot jaunatnes politiku, kas veicinātu viņu patstāvību tādās jomās kā nodarbinātība, finanšu resursu pieejamība, veselība, izglītība un labklājība,” uzsvēra M.Seile.

Sanāksmes noslēgumā ministre arī iepazīstināja ar Latvijas prezidentūras prioritātēm. To starpā ir stratēģiskā sadarbības ietvara “Izglītība un apmācība 2020” vidusposma izvērtēšanas process un vienotā ziņojuma 2015 sagatavošana, kā arī izglītības un apmācības lomas stiprināšana izaugsmei un labklājībai.

Padomes ietvaros noritēja ministres neformālā tikšanās ar Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta komisāru Tiboru Navračiču (Tibor Navrascics), kurš iepazīšanās laikā akcentēja izglītību kā ieguldījumu ES dalībvalstu izaugsmei un labklājībai.