Publicēts 30 decembris 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) veido jaunu kompetencēs balstītu izglītības standartu, kurā īpaši tiek akcentēta datorikas jautājumu apguve. Lai aktualizētu datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, no 2015. gada 1.septembra ir paredzēts piedāvāt skolām aprobācijai piecu datorikas apguves mācību programmu pilotprojektu dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni.

Lai informētu par šo pilotprojektu un jauno piedāvājumu skolām, IZM aicina uz preses konferenci 5. janvārī plkst. 14.00 IZM Informācijas centrā Vaļņu ielā 2, Rīgā.

Preses konferencē piedalīsies:

  • IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa,
  • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidente Signe Bāliņa,
  • VISC vadītāja p. i. Agra Bērziņa,
  • Valmieras sākumskolas direktors Artūrs Skrastiņš.