Publicēts 03 novembris 2014

Lai iepazīstinātu ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) kompetencē esošajām Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē prioritātēm un Latvijā plānotajiem pasākumiem, IZM pārstāvji šodien, 3.novembrī, tikās ar 16 ES un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu vēstniecību pārstāvjiem.

Viesi tika iepazīstināti ar IZM atbildības jomām – izglītību, zinātni, kosmosa izpēti, sportu un jaunatnes politiku – un tajās izvirzītajām prioritātēm, kā arī Latvijas prezidentūras laikā gaidāmo pasākumu kalendāru. Prezidentūras ietvaros Latvijā kopumā notiks ap 200 dažāda līmeņa pasākumu, tostarp augsta līmeņa amatpersonu sanāksmes. Tikmēr ap 1500 sanāksmēm notiks Briselē un Luksemburgā.

Sadarbība ar ārvalstu vēstniecībām varētu izvērsties vairākās jomās – ne vien informācijas izplatīšanā par Latvijas prezidentūru un paredzētajiem pasākumiem, bet arī vieslektoru piesaistē un labās prakses piemēru rašanā. 

Lai gan Latvija prezidentūras ES Padomē stafeti pārņems no Itālijas 2015.gada 1.janvārī, pirmais pasākums prezidentūras ietvaros – pirmā izglītības vecāko amatpersonu tikšanās piektās Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksmes sagatavošanai – notiks jau š.g. 10.–11.novembrī Rīgā.