Publicēts 21 jūlijs 2015

20.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijā uz pirmo sēdi sanāca XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisija. Komisijas pirmajā sēdē pārrunāti notikumi un šobrīd pieejamā informācija par notikušo svētku noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumā, kā arī izskatīts svētku organizatoru Valsts izglītības satura centra sagatavotais ziņojums par svētku norisi.

Galvenie jautājumi, kas tika pārrunāti, saistīti ar svētku dalībnieku mēģinājumu un koncertu slodzi, dienas režīmu, organizatoru un dalībnieku gatavību ārkārtas situācijām.

Iespējamo veselības traucējumu rašanās cēloņu izvērtēšanai un secinājumu un ieteikumu sagatavošanai nepieciešams saņemt pilnus atbildīgo dienestu ziņojumus, vienojās komisijas locekļi. Atbildīgajiem dienestiem informācija jāiesniedz līdz 30.jūlijam. Nākamā izvērtēšanas komisijas sēde notiks 3. augustā.

Svētku organizācijas izvērtēšanas komisija izveidota saskaņā ar izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles rīkojumu. Tajā aicināti piedalīties vairāku ministriju, atbildīgo dienestu un citu institūciju pārstāvji. Komisijas uzdevums ir gan izvērtēt notikušo svētku noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumā, gan sniegt ieteikumus nākamo svētku rīkošanai, tai skaitā, par dalībnieku vecumam atbilstošu slodzi un dienas režīma nodrošināšanu, gatavību ārkārtas situācijām un pilnvērtīgu risku analīzi un komunikāciju.