Publicēts 23 jūlijs 2015

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka publiski izskanējušās ziņas par dziesmu svētku organizācijas izvērtēšanas komisijas locekļu it kā parakstītu dokumentu par informācijas neizpaušanu ir nepatiesas un neatbilst īstenībai.

Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par izvērtēšanas gaitu, komisija ir vienojusies, ka pēc katras sēdes tiek apkopota un ministrijas mājas lapā www.izm.gov.lv aktualitāšu sadaļā publicēta informācija par sēdē lemto. Tāpat komisijas pārstāvji atbild uz žurnālistu jautājumiem. Šo iespēju uzreiz pēc komisijas pirmās sēdes 27. jūlijā izmantoja vairāku mediju pārstāvji, un arī turpmākajās dienās esam sadarbojušies ar medijiem, sniedzot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Komisijas locekļi pirmajā sēdē vienojās, ka informāciju medijiem sniedz IZM kā atbildīgā institūcija un Valsts izglītības satura centra vadītājs savas kompetences ietvaros. Arī citiem komisijas locekļiem, ja tie vēlas, nav aizliegts paust savu viedokli.

Informējam, ka komisijas gala secinājumi būs pieejami jebkuram interesentam - pēc komisijas darba beigām par tiem tiks informēta sabiedrība. Komisijas secinājumi tiks iesniegti Ministru prezidentes veidojamajai darba grupai.

Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši Informācijas atklātības likuma 6. panta trešajai daļai, komisijas locekļiem izsniegtais darba dokumentu kopums, kas tiek nemitīgi papildināts, līdz komisijas darba beigām ir atzīts par ierobežotas pieejamības informāciju. Komisijas locekļi ir parakstījušies par dokumentu saņemšanu un ir informēti par to ierobežotas pieejamības statusu, tātad arī apliecinājuši, ka apzinās no Informācijas atklātības likuma izrietošās tiesības un pienākumus komisijas darba laikā. Tas nepieciešams, lai aizsargātu sensitīvu informāciju, kas ietverta darba dokumentos, kā arī izvērtēšanas procesā izskanējušo un koleģiāli neapstiprināto komisijas secinājumu aizsardzībai un komisijas darba procesa nodrošināšanai. Tas tiek līdzsvarots ar sabiedrības pienācīgu informēšanu gan par darba gaitu, gan paveikto.

Komisija ir izmantojusi zināmu un daudzkārt līdzīgos gadījumos izmantotu risinājumu, kas atbilst Informācijas atklātības likuma prasībām. Saskaņā ar to pēc komisijas darba pabeigšanas tās darba dokumenti, kas nesatur aizsargājamus datus, būs publiski pieejami.

Atbildīgo institūciju dienesta ziņojumus par notikumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumā komisija plāno saņemt 30. jūlijā. Līdz ar to nākamā izvērtēšanas komisijas sēde notiks 3. augustā pl. 14 IZM telpās.

Informāciju par izvērtēšanas komisijas pirmajā sēdē spriesto lūdzu skatīt: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/967-komisija-uzsak-xi-latvijas-skolu-jaunatnes-dziesmu-un-deju-svetku-organizacijas-izvertesanu