Publicēts 28 jūlijs 2015

Ministru kabinets otrdien, 28.jūlijā, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) rektora amatā apstiprināja Denisu Djakonu.

D. Djakons šajā augstskolā patlaban strādā par Ārējo sakaru prorektoru un Ekonomikas un vadības katedras docentu. Kopš 2014.gada viņš ir arī ISMA Biznesa institūta pētnieks. Rektors ir ieguvis ekonomikas zinātņu kandidāta grādu Municipālās vadības akadēmijā Ukrainā, kas pēc Akadēmiskās informācijas centra sniegtās izziņas ir pielīdzināms Latvijā izsniegtam doktora diplomam.

Iepriekšējās ISMA rektores profesores ekonomikas zinātņu doktores Margas Živiteres pilnvaru rektora amatā termiņš ir beidzies, tādēļ augstskolas Satversmes sapulce šā gada maijā par rektoru ievēlēja Denisu Djakonu. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas rektora apstiprināšanu” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363770&mode=mk&date=2015-07-28