Publicēts 28 jūlijs 2015

Valdība otrdien, 28.jūlijā, Latvijas Universitātes (LU) rektora amatā apstiprināja profesoru Indriķi Muižnieku. Profesors rektora amata pienākumus sāks pildīt šā gada 4. augustā.

I. Muižnieks kopš 2000. gada ir LU zinātņu prorektors un patlaban arī Bioloģijas fakultātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras vadītājs un profesors. Rektors ieguvis bioloģijas, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja kvalifikācija Latvijas Valsts Universitātē (tagad - LU) Bioloģijas fakultātē. 1997. gadā I. Muižnieks ieguvis habilitētā bioloģijas doktora zinātnisko grādu par darbu kopu “Dažu imūnmodulatoru mikrobioloģiskās sintēzes izpēte”, bet 1993. gadā nostrificēts Latvijas Republikas zinātņu doktora grāds bioloģijā par darbu, kas 1980. gadā aizstāvēts bioloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai mikrobioloģijā.

Pašreizējais LU rektors Mārcis Auziņš par augstskolas rektoru tika apstiprināts 2011. gadā. Saskaņā ar LU Satversmi rektoru ievēl uz četriem gadiem, līdz ar to augustā viņa rektora pilnvaras beigsies. Augstskolas Satversmes sapulce šā gada 4. jūnijā par universitātes rektoru ievēlēja Indriķi Muižnieku. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Latvijas Universitātes rektora apstiprināšanu” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40363766&mode=mk&date=2015-07-28

LU eka 900x700

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs