Publicēts 28 jūlijs 2015

Izglītības un zinātnes ministrija varēs slēgt vienošanos ar Latvijas Universitāti par Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu zinātnisko izpēti. To paredz šodien, 28.jūlijā, pieņemtais valdības lēmums. Bijušās LPSR VDK dokumentu zinātniskās izpētes starpdisciplinārā komisija strādās Latvijas Universitātes ietvaros.

VDK dokumentu izpēti veiks Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā zinātniskā institūcija, kam ir pieredze un kompetence īstenot zinātniskos pētījumus. Tādēļ IZM paredzējusi slēgt vienošanos ar Latvijas Universitāti par VDK dokumentu zinātnisko izpēti.

Valdība atbalstīja arī IZM ierosinājumu nepiemērot publisko iepirkumu procedūru, lai izvairītos iespējamā valsts un sabiedrības interešu apdraudējuma riska. Izpētes komisijas locekļiem ir nepieciešama pielaide kvalificētai informācijai, taču, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam, veicot iepirkuma procedūru, IZM nevarētu ietekmēt piedāvājumu saturu un garantēt, ka darbam komisijā netiek iesaistīta persona, kas ar savu rīcību vai izteikumiem var radīt apdraudējumu valsts drošībai un reputācijai.

Komisija izveidota ar Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumu Nr.433 „Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei”.

Ar MK rīkojuma projektu “Par bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu zinātnisku izpēti” iespējams iepazīties: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40364761&mode=mk&date=2015-07-28