Informācija atjaunota 09.06.2020. plkst. 09.10

Dzirdēju, ka skolotājiem un bērniem tiek veidots TV kanāls, kur tiešraidē notiks mācību stundas. Vai šāda iespēja būs visām klasēm? Un ko darīt vecākiem, ja mājās nav televizora?

Jā, jau no 6.aprīļa darbadienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 kanālā “ReTV” tiks pārraidītas mācību stundas 1.-4.klašu skolēniem, bet kanālā “Sportacentrs.com TV” no plkst. 9.00 līdz 17.00 - mācību stundas 5.un 6.klašu, kā arī 9. un 12.klašu skolēniem. Mācību stundas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu. Kanālā būs iespējams atkārtot Dziesmu un deju svētku repertuāru kopdziedāšanā, deju nodarbībās, tāpat kopā sportot, apgūt teātra spēles elementus, robotiku, animācijas pamatus, kā arī iepazīt Latvijas mazākumtautību valodas.

Sekot līdzi mācību stundām varēs arī tie bērni, kuriem mājās nav televizora, bet ir viedierīce ar interneta pieslēgumu, jo tavaklase.lv būs pieejams tiešraižu stundu arhīvs.


Kā skolotāji varēs iepriekš uzzināt TV stundās plānotās tēmas, lai savukārt savlaicīgi saplānotu savu darbu un dotu uzdevumus bērniem?

Vietnē tavaklase.lv ir pieejamas gan kanālu tiešraides un arhīvs, gan arī plānotais stundu saraksts un mācību tēmu apraksti.


Kā rīkoties, ja #TavaKlase TV mācību stundas nav atrodamas un uztveramas manā TV?

Ja jūsu bērni #TavaKlase mācību stundas vēlas skatīties televizorā (virszemes TV bezmaksas apraidē) ar āra vai istabas antenu, bet kāds no šiem kanāliem nav uztverams, veiciet automātisko kanālu meklēšanu, un tad kanālu sarakstā atradīsiet "ReTV’’ un "Sportacentrs.com’’.

Ja esat kabeļtelevīzijas lietotājs un kāds no šiem kanāliem nav uztverams, tad sazinieties ar savu kabeļoperatoru, kuram ir pienākums virszemes bezmaksas kanālu nodrošināt saviem abonentiem pamata pakās.


Kādi būtu padomi skolotājiem, kas vada tiešsaistes mācību stundas?

Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas ir pieejamas Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu. Arī dažādi eksperti sociālajos tīklos dalās ar vērtīgiem ieteikumiem, piemēram, laba ir Katrīnas Ošlejas pieredze.


Kā šobrīd notiek privātstundas?

Klātienē privātstundas nenotiek. Privātstundu skolotāji, protams, var mācīt bērnus attālināti, izmantojot tiešsaistes mācību rīkus pēc saviem ieskatiem.


Kā mazākiem bērniem paskaidrot, kāpēc jāievēro īpašs dzīvošanas un mācīšanās režīms?

Ieteikums iepazīties ar aktuālo informāciju par Covid-19 Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, un skaidrot šo situāciju bērnam. Te arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas padomi.


Kā rīkoties strādājošiem vecākiem, kam ir pamatskolas bērns?

Iedrošināt bērnu mācīties individuāli, ik dienu pārrunāt veicamos uzdevumus, sazināties ar skolotāju. Vecāku atbalsts ir būtisks, lai attālinātās mācības izdotos. Vairāk par mācībām attālināti.


Vai ir pieejamas IZM rekomendētas ikdienas darba plāna lapas bērniem? Ko var aizpildīt paši un ar vecāku palīdzību?

Skolotāji veido mācību plānu dienai, nedēļai, iepazīstina ar to skolēnus. Iespējas, kā plānot dienu, ir dažādas. Vairāk par mācībām attālināti.


Kā rīkoties skolotājiem, kuriem nav atbilstošu datoru/planšetu, legālu (par maksu iegādātu) datorprogrammu un pietiekama interneta pieslēguma, lai mācītu attālināti?

Pārrunāt situāciju ar skolas vadību un meklēt risinājumus attālinātu mācību nodrošināšanai, tostarp – ar skolas datortehnikas un datorprogrammu izmantošanu. Attālinātas mācības ietver arī saziņu ar skolēniem un vecākiem pa tālruni, turklāt, nepieciešamības gadījumā, var izmantot arī drukātas darba lapas, sevišķi sākumskolā.


Kur vērsties, lai bērns varētu saņemt ierīci mācībām? Kas būtu jaizpilda, lai saņemtu? Ir tā, ka meitai 7. klasē nav ierīces, lai varētu attālināti mācīties.

Marta vidū IZM lūdza visas vispārizglītojošās skolas aptaujāt vecākus, lai noskaidrotu  kuriem bērniem mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēgumu, kas rada grūtības šiem skolēniem piedalīties attālinātajās mācībās. Apkopojot skolu iesūtīto informāciju, tika secināts, ka atbilstošu viedierīču nav aptuveni 3% skolēnu. Lai šo problēmu risinātu, IZM uzrunāja privātos partnerus, kuri pauda atbalstu viedierīču nodrošinājumam skolēniem attālinātā mācību procesa īstenošanai. 19. martā valdība atbalstīja IZM iniciatīvu par vairāk nekā 5000 viedierīču iegādi skolēniem. Atbilstoši valdības lēmumam skolēni saņēma 266 mobilo pakalpojumu operatora “Latvijas Mobilais telefons” un 3000 uzņēmuma “BITE Latvija” piegādātās viedierīces – planšetes un viedtālruņus. Abi operatori nodrošina šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu. 

Ja kāds no vecākiem nav aptaujāts un bērnam mājās nav nepieciešamo ierīču, lūgums sazināties ar skolu un informēt par to, vienojoties par tālāko rīcību attālināto mācību norisē. Plašāka informācija.


Esmu studente. Kādus kritērijus ir jāievēro un jāizpilda, lai iegūtu datoru mācību procesa nodrošināšanai attālināti, mājās.

Viedierīces attālināta mācību procesa nodrošināšanai ir saņēmuši vispārizglītojošo skolu skolēni.

IZM aicina izmantot personīgo datoru studijām attālināti. Ja tāda nav, aicinām vērsties augstskolā labākā risinājuma atrašanai. Ja tomēr neizdodas vienoties, lūdzam rakstīt atkārtoti, nosaucot augstskolu un studiju programmu. Šobrīd no valsts puses nav paredzēta portatīvo datoru piešķiršana studējošiem.


Kā rīkoties, ja interneta pieslēgums, īpaši laukos, neiztur slodzi, ko rada daudzi vienlaicīgi pieslēgumi?

Attālinātās mācības nenozīmē tikai to, ka skolēnam visu laiku jādarbojas tīmeklī, ir iespējami arī patstāvīgi veicami uzdevumi, projekti. Skolām ir aicinājums mācības plānot tā, lai visiem skolēniem vienlaikus nebūtu jāstrādā tiešsaistē un vienā vietnē. Ja interneta pieslēgums neiztur slodzi, var pievērsties individuālam darbam, sazināties ar skolotāju pa telefonu un pēc brīža mēģināt vēlreiz pieslēgties tiešsaistes resursam. Vairāk par attālinātām mācībām.


Kas nosaka stundu plānojumu attālinātajā mācību procesā?

Stundu plānojumu nosaka skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem.


Vai skola drīkst noteikt, ka 1. - 5. klasei dienā tikai 3 mācību stundas, ja parasti ir vairāk? Vai visām skolām nav vieni noteikumi?

Skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem nosaka attālinātu mācību plānojumu. Vispārējs ieteikums ir attālināto mācību laikā plānot apgūstamo vielu mazākā apjomā. Vairāk par attālinātām mācībām.


Man ir divi bērni, kuri mācās 2. un 4. klasē. Tā kā mācību gads no 23. marta tiks turpināts attālināti un bērni tiks ēdināti mājās, vai vecākiem tiks kompensēta pusdienu maksa, ko bērni saņem skolā mācību laikā?

Valsts budžeta līdzekļus aprēķina, piešķir un izlieto to skolēnu ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Šo finansējumu attālināto mācību laikā vecākiem nav plānots pārskaitīt. Savukārt valsts budžeta finansējumu, ko IZM  aprīlī ir pārskaitījusi 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības var izmantot maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai. Plašāk informācija IZM tīmekļvietnē.

Par brīvpusdienu saņemšanas iespēju, vietu un veidu lūgums interesēties savās pašvaldībās.


Kas pieejams bez maksas vietnē Uzdevumi.lv?

Reģistrēšanās portālā Uzdevumi.lv, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos (teorija, uzdevumi un testi), kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana un skolēnu rezultāti skolotājiem un pārbaudes darbu saņemšana/izpilde skolēniem ir pieejama bez maksas.

Papildus tiek piedāvāts maksas pakalpojums PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā un pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem. Skolotājiem ar PROF pakalpojumu ir iespēja veidot un publicēt skolēniem savus mācību priekšmetus.

Pieslēdzot PROF vairākām klasēm, skolas skolotājiem vai visai skolai tiek piešķirta atlaide. Šajā gadījumā tiek slēgts līgums un pakalpojumu apmaksā novads vai pašvaldība, kā arī to ir iespējams apmaksāt no valsts mērķdotācijām mācību līdzekļiem, ko arī daudzas skolas jau izmanto.

Portālā privātpersonām šobrīd ir pieejami divi PROF pieslēguma veidi:

  • PROF pastāvīgais pieslēgums: ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5,00 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.
  • PROF uz gadu: Pēc vienreizējas 30,00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām no pieslēgšanas brīža.

Vai ārkārtas situācijas periodā tiks nodrošināti no valsts budžeta apmaksāti asistenta pakalpojumi?

Saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra 24.03.2020. rīkojumu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērni, kuriem ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, saņems no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

Savukārt vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie - valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.

Ārkārtas situācijas laikā arī speciālās izglītības iestāžu audzēkņi mācās attālināti. Vai pedagogiem un skolēnu vecākiem ir iespēja saņemt konsultācijas par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem?

Jā, pedagogi un bērnu vecāki aicināti vērsties pēc padoma un konsultācijām speciālās izglītības iestādēs - attīstības centros. Kontaktinformāciju un pieejamos laikus, kuros esat droši aicināti zvanīt vai arī rakstīt uz e-pastu, varat atrast IZM tīmekļvietnē.


Kā organizēt skolotāju darbu jūnijā, ja plānoti atvaļinājumi? 

Izsludinātā ārkārtas situācijas ietekmē ikvienu tautsaimniecības nozari, ne tikai izglītību, un cilvēka ikdienu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, kā situācija attīstīsies, tāpēc aicinām sekot līdzi Ministru kabineta lēmumiem. Atbilstoši Darba likumam izglītības iestādēs tiks meklēti risinājumi darbinieka ikgadējā atvaļinājuma nodrošināšanai.


Uz kādu Ministru kabineta rīkojumu atsaukties, gatavojot izmaiņas vērtēšanas nolikumā izglītības iestādē? 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par nepieciešamajām izmaiņām skolas vērtēšanas nolikumā uz attālinātās mācīšanās laiku, balstoties uz MK 2020.gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktu. 


Kā Jūs ieteiktu vērtēt attālinātās sporta stundas? 

Centrs izstrādāja un šā gada 19. martā mājas lapā ievietoja  metodiskos ieteikumus “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai” (turpmāk – metodiskie ieteikumi ) valsts noteiktās ārkārtējās situācijas laikam, kā arī – ieteikumus vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti. Metodiskajos ieteikumos skolēna sniegumu vērtēšanu 1. – 6. klasē, gan arī 7. – 12. klasē ir ieteikts veikt formatīvi, bet noslēguma vērtēšanu ar atzīmi skolotājiem ir ieteikts veikt, atsākoties klātienes mācībām. Tā kā šā mācību gada ietvaros klātienes nodarbības var arī nenotikt, iesakām darboties pēc šāda rīcības plāna, pirmkārt, apzināt, cik summatīvo (ballu) vērtējumi ir izlikti katrā klasē, ja divi – un vairāk, tad var izlikt no esošajiem vērtējumiem; – ja tikai viens vērtējums, tad ir jāsagatavo noslēguma pārbaudes darbs ar atvērtiem un skolēniem saprotamiem kritērijiem ar viena līdz diviem punktiem katram kritērija izvērtējumam (labākai pārskatāmībai), piemēram, ja fizisko uzdevumu veic ar iesildīšanās vingrinājumu/iem), tad jau ir saņemts 1 punkts, ja veic dažādas  grūtības pakāpes vingrinājumus, tiek saņemti 1 vai 2 punkti, ja tiek veikti atsildoši uzdevumi – vēl viens punkts, uzrādīta attīstības dinamika (noteikti ņemot vērā tikai attālinātā laika perioda dinamiku!)  – vēl viens punkts u.tml. Tādā veidā var iekļaut arī zināšanu pārbaudes uzdevumu, piemēram, objektīvu testveida uzdevumu ar 2 vai 4 atbilžu variantiem, vecākām klasēm var iekļaut daļēji objektīvus, strukturētus/ kombinētus vai pārsprieduma uzdevumus. Iesakām vispirms ļaut skolēniem pašiem pēc šiem nobeiguma darba kritērijiem izvērtēt savu darbu, kas cels viņu darba motivāciju. Pārbaudes darbu var īstenot tiešsaistē vai iesūtīta video formātā.


Kā vērtēt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus attālinātajās mācībās, jo uz mēneša vērtējuma pamata audzēknis saņem stipendiju?

Aicinām iepazīties ar informāciju par skolēnu mācību snieguma vērtēšanu VISC mājaslapā:

Vadlīnijas skolēnu /audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 


Kas šobrīd notiek ar to skolēnu mācībām, kuri nav uzsākuši mācības Latvijā?

Ja jautājums ir saistīts ar reemigrējuša skolēna mācību procesu, tad izglītības iestādei, kurā skolēns šobrīd Latvijā mācās, ir jāievēro individuālā atbalsta pasākumu plāna nosacījumi (atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.591).  

Izglītības sistēmas valstīs ir atšķirīgas, tāpat kā mācību gada garums un tā beigas/sākums. Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācija ir izsludināta daudzās valstīs, savstarpēji sadarbojoties, tiek meklēti arī starptautiskās mobilitātes risinājumi gan saistībā  ar apmaiņas programmām, gan mācību turpināšanu vai iestāšanos, piem., augstskolās. Šie jautājumi tiek koordinēti ES izglītības ministru līmenī, savukārt UNESCO ir uzsācis regulāru vebināru ciklu politikas veidotājiem. 


Vai papildu mācību pasākumi arī tiek plānoti attālināti, ja ārkārtējā situācija nemainās? 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.apakšpunktu ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā (ja valstī izsludinātā ārkārtējā situācija turpināsies arī pēc 2019./2020.mācību gada beigām, tad papildu mācību pasākumi, t.sk. pēcpārbaudījumi, būs organizējami ne vēlāk kā līdz 2020./2021.mācību gada sākumam).


Kas notiks skolās, kad ierobežojumi tiks atcelti? 

Ņemot vērā esošo ārkārtējo situāciju valstī, mācības klātienē šajā mācību gadā vairs netiek plānotas, izņemot vecāko klašu skolēnus, kuri izglītības iestādē varētu atgriezties, lai gatavotos valsts pārbaudes darbiem. Bet šajā gadījumā tiks ņemti vērā visi Veselības ministrijas un SPKC norādījumi un lēmums par iespēju klātienē gatavoties valsts pārbaudes darbiem tiek pieņemts, balstoties uz Ministru kabineta lēmuma pamata. 


Vai ir plānotas kādas izmaiņas saistībā ar skolēnu pārcelšanu uz nākamo klasi (nepietiekamie vērtējumi un pēcpārbaudījumi)? 

Izglītojamajam, kurš apgūst pamatizglītības programmu, ir organizējami papildu mācību pasākumi, t.sk. pēcpārbaudījumi, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā.


Kādi ieteikumi par uzņemšanu Valsts ģimnāzijās 7.un 10. klasēs?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra  noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

11.punktu izglītojamā uzņemšanu vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmā vai vispārējās vidējās izglītības programmā ģimnāzijā vai valsts ģimnāzijā organizē saskaņā ar tās izstrādātu kārtību. Aicinām sekot līdzi konkrēto ģimnāziju mājas lapās esošajai informācijai.


Ko darīt tiem skolēniem, kuri plāno iestāties augstskolās, bet nevar laicīgi saņemt sertifikātu? 

Šobrīd nav viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu, jo pandēmijas attīstība nav tieši prognozējama. Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācija ir izsludināta daudzās valstīs, savstarpēji sadarbojoties, tiek meklēti arī starptautiskās mobilitātes risinājumi gan saistībā ar apmaiņas programmām, gan mācību turpināšanu vai iestāšanos, piem., augstskolās. Šie jautājumi tiek koordinēti ES izglītības ministru līmenī, savukārt UNESCO ir uzsācis regulāru vebināru ciklu politikas veidotājiem.


Kāpēc eksāmeni netiek atcelti pavisam? 

Skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem. 

Augstskolām CE rezultāti ir kritērijs topošo studentu atlasei un uzņemšanai gan akadēmiskajās, gan profesionālajās studiju programmās. 

Profesionālo vidēju izglītības programmu apguvušajiem nepieciešams kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai iegūtu diplomu un varētu sekmīgi iekļauties darba dzīvē vai turpināt izglītību, nezaudējot mācību gadu.


 

 

Kāpēc nevar atcelt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, ņemot vērā, ka to īstenošana ir ļoti apgrūtinoša? 

Profesionālo vidēju izglītības programmu apguvušajiem nepieciešams kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai iegūtu diplomu un varētu sekmīgi iekļauties darba dzīvē vai turpināt izglītību, nezaudējot mācību gadu.


Vai tas nav pārkāpums, ka eksāmeni tiek pārcelti uz jūniju- liedzot bērnam jūnijā strādāt, lai nopelnītu naudu izglītības iegūšanai?

Pandēmijas ietekmē izsludinātā ārkārtas situācijas ietekmē ikvienu tautsaimnecības nozari, ne tikai izglītību, un cilvēka ikdienu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, kā situācija attīstīsies, tāpēc aicinām sekot līdzi Ministru kabineta lēmumiem. 


Kā lai sagatavojas eksāmeniem ārkārtējās situācijas laikā? To nevar paspēt.

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, maija mēnesī skolēni kopā ar skolotāju atkārto pamatskolā iegūtās zināšanas, pilnveido prasmes. Eksāmeniem “gatavojas” jau no pirmās klases, jo tajos tiek pārbaudītas vispārējās zināšanas un prasmes, nevis tikai 9.klasē beigās apgūtās. Arī attālināto mācību laikā nav atcelta mācību vielu atkārtošana un prasmju pilnveidošana. Ņemot vērā šī brīža situāciju, eksāmens nav ieplānots atrāk par jūnija sākumu. Līdz tam vēl ir pietiekami daudz laika, lai varētu izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, VISC mājaslapā iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, pasekot līdzi televīzijas projekta “Tava klase” raidījumiem.


Kādi ir precīzi eksāmenu datumi? 

Precizēts 2019./2020. m.g. eksāmenu grafiks, pārbaudes darbu norises laiki, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas datums tiks publicēts pēc Ministru kabineta lēmuma par ārkārtas situācijas atcelšanu.


Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu (.pdf)