Informācija atjaunota 03.04.2020. plkst. 9.50

Dzirdēju, ka skolotājiem un bērniem tiek veidots TV kanāls, kur tiešraidē notiks mācību stundas. Vai šāda iespēja būs visām klasēm? Un ko darīt vecākiem, ja mājās nav televizora?

Jā, jau no 6.aprīļa darbadienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 kanālā “ReTV” tiks pārraidītas mācību stundas 1.-4.klašu skolēniem, bet kanālā “Sportacentrs.com TV” no plkst. 9.00 līdz 17.00 - mācību stundas 5.un 6.klašu, kā arī 9. un 12.klašu skolēniem. Mācību stundas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu. Kanālā būs iespējams atkārtot Dziesmu un deju svētku repertuāru kopdziedāšanā, deju nodarbībās, tāpat kopā sportot, apgūt teātra spēles elementus, robotiku, animācijas pamatus, kā arī iepazīt Latvijas mazākumtautību valodas.
Jau pirmdien, 6. aprīlī, kanālu tiešraides un arhīvs būs pieejami interneta vietnē tavaklase.lv
Tātad, sekot līdzi mācību stundām varēs arī tie bērni, kuriem mājās nav televizora, bet ir viedierīce ar interneta pieslēgumu.

Kā skolotāji varēs iepriekš uzzināt TV stundās plānotās tēmas, lai savukārt savlaicīgi saplānotu savu darbu un dotu uzdevumus bērniem?

Sākot no 9.aprīļa vietnē tavaklase.lv būs pieejamas gan kanālu tiešraides un arhīvs, gan arī plānotais stundu saraksts un nākamo nedēļu mācību tēmu apraksti.

Aktuālajai informācjai varēs sekot līdz arī IZM tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.


 

Kā šobrīd notiek privātstundas?

Klātienē privātstundas nenotiek. Privātstundu skolotāji, protams, var mācīt bērnus attālināti, izmantojot tiešsasites mācību rīkus pāc saviem ieskatiem.


Kā mazākiem bērniem paskaidrot, kāpēc jāievēro īpašs dzīvošanas un mācīšanās režīms?

Ieteikums iepazīties ar aktuālo informāciju par Covid-19 Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, un skaidrot šo situāciju bērnam. Te arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas padomi: https://youtu.be/oLG1tSt4xSg


Kā rīkoties, ja interneta pieslēgums, īpaši laukos, neiztur slodzi, ko rada daudzi vienlaicīgi pieslēgumi?

Attālinātās mācības nenozīmē tikai to, ka skolēnam visu laiku jādarbojas tīmeklī, ir iespējami arī patstāvīgi veicami uzdevumi, projekti. Skolām ir aicinājums mācības plānot tā, lai visiem skolēniem vienlaikus nebūtu jāstrādā tiešsaistē un vienā vietnē. Ja interneta pieslēgums neiztur slodzi, var pievērsties individuālam darbam, sazināties ar skolotāju pa telefonu un pēc brīža mēģināt vēlreiz pieslēgties tiešsaistes resursam. Vairāk par attālinātām mācībām https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Kā rīkoties strādājošiem vecākiem, kam ir pamatskolas bērns?

Iedrošināt bērnu mācīties individuāli, ik dienu pārrunāt veicamos uzdevumus, sazināties ar skolotāju. Vecāku atbalsts ir būtisks, lai attālinātās mācības izdotos. Vairāk par mācībām attālināti https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Vai ir pieejamas IZM rekomendētas ikdienas darba plāna lapas bērniem? Ko var aizpildīt paši un ar vecāku palīdzību?

Skolotāji veido mācību plānu dienai, nedēļai, iepazīstina ar to skolēnus. Iespējas, kā plānot dienu, ir dažādas. Vairāk par mācībām attālināti https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Kā rīkoties skolotājiem, kuriem nav atbilstošu datoru/planšetu, legālu (par maksu iegādātu) datorprogrammu un pietiekama interneta pieslēguma, lai mācītu attālināti?

Pārrunāt situāciju ar skolas vadību un meklēt risinājumus attālinātu mācību nodrošināšanai, tostarp – ar skolas datortehnikas un datorprogrammu izmantošanu. Attālinātas mācības ietver arī saziņu ar skolēniem un vecākiem pa tālruni, turklāt, nepieciešamības gadījumā, var izmantot arī drukātas darba lapas, sevišķi sākumskolā.


Kādi būtu padomi skolotājiem, kas vada on line mācību stundas?

Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas ir pieejamas https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati. Dažādi eksperti sociālajo tīklos arī dalās ar vērtīgiem ieteikumiem, piemēram, laba ir Katrīnas Ošlejas pieredze https://www.facebook.com/katrina.osleja


Kur vērsties, lai bērns varētu saņemt ierīci mācībām? Kas būtu jaizpilda, lai saņemtu? Ir tā, ka meitai 7. klasē nav ierīces, lai varētu attālināti mācīties.

Izglītības un zinātnes ministrijas nesen veiktajā aptaujā noskaidrots, ka Latvijā ir aptuveni 3% skolēnu, kuriem mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēgumu, kas rada grūtības šiem skolēniem piedalīties attālinātajās mācībās. Lai šo jautājumu risinātu, IZM uzrunāja privātos partnerus, kuri pauduši atbalstu viedierīču nodrošinājumam skolēniem attālinātā mācību procesa īstenošanai. Mobilo pakalpojumu operators “Latvijas Mobilais telefons” piedāvā skolēniem 2266 viedierīces, savukārt uzņēmums “’BITE Latvija” – 3000 viedierīču. Abi operatori nodrošinās šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu.

Tātad, skolas ir lūgušas sniegt informāciju par bērniem, kuriem mājās nav viedierīču. Ja kāds no vecākiem nav aptaujāts un bērnam mājās nav ierīču, lai mācītos attālināti, jāsazinās ar skolu un jāinformē par to, vienojoties par tālāko rīcību.

 

Kas, lūdzu, nosaka stundu plānojumu attālinātajā mācību procesā?

Stundu plānojumu nosaka skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem.


Vai skola drīkst noteikt, ka 1. - 5. klasei dienā tikai 3 mācību stundas, ja parasti ir vairāk? Vai visām skolām nav vieni noteikumi?

Skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem nosaka attālinātu mācību plānojumu. Vispārējs ieteikums ir attālināto mācību laikā plānot apgūstamo vielu mazākā apjomā. Vairāk par attālinātām mācībām https://izm.gov.lv/lv/macibas-attalinati


Man ir divi bērni, kuri mācās 2. un 4. klasē. Tā kā mācību gads no 23. marta tiks turpināts attālināti un bērni tiks ēdināti mājās, vai vecākiem tiks kompensēta pusdienu maksa, ko bērni saņem skolā mācību laikā?

Valsts budžeta līdzekļus aprēķina, piešķir un izlieto to skolēnu ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Šo finansējumu attālināto mācību laikā vecākiem nav plānots pārskaitīt, savukārt valsts budžeta finansējumu, ko IZM  aprīlī pārskaitīs 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības varēs izmantot maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai. Plašāk informācija.

Esmu studente. Kādus kritērijus ir jāievēro un jāizpilda, lai iegūtu datoru mācību procesa nodrošināšanai attālināti, mājās.

Viedierīces attālināta mācību procesa nodrošināšanai saņems vispārizglītojošo skolu skolēni, par kuriem skolas sniedza informāciju, ka skolēniem šādu ierīču nav, lai mācītos.
IZM aicina izmantot personīgo datoru studijām attālināti. Ja tāda nav, aicinām vērsties augstskolā labākā risinājuma atrašanai. Ja tomēr neizdodas vienoties, lūdzam rakstīt atkārtoti, nosaucot augstskolu un studiju programmu. Šobrīd no valsts puses nav paredzēta portatīvo datoru piešķiršana studējošiem.


Kas pieejams bez maksas vietnē Uzdevumi.lv?

Reģistrēšanās portālā Uzdevumi.lv, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos (teorija, uzdevumi un testi), kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana un skolēnu rezultāti skolotājiem un pārbaudes darbu saņemšana/izpilde skolēniem ir pieejama bez maksas.

Papildus tiek piedāvāts maksas pakalpojums PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā un pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem. Skolotājiem ar PROF pakalpojumu ir iespēja veidot un publicēt skolēniem savus mācību priekšmetus.

Pieslēdzot PROF vairākām klasēm, skolas skolotājiem vai visai skolai tiek piešķirta atlaide. Šajā gadījumā tiek slēgts līgums un pakalpojumu apmaksā novads vai pašvaldība, kā arī to ir iespējams apmaksāt no valsts mērķdotācijām mācību līdzekļiem, ko arī daudzas skolas jau izmanto.

Portālā privātpersonām šobrīd ir pieejami divi PROF pieslēguma veidi:
• PROF pastāvīgais pieslēgums: ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5,00 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.
• PROF uz gadu: Pēc vienreizējas 30,00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām no pieslēgšanas brīža.


Vai ārkārtas situācijas periodā tiks nodrošināti no valsts budžeta apmaksāti asistenta pakalpojumi?

Saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra 24.03.2020. rīkojumu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērni, kuriem ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, saņems no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

Savukārt vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie - valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.Ārkārtas situācijas laikā arī speciālās izglītības iestāžu audzēkņi mācās attālināti. Vai pedagogiem un skolēnu vecākiem ir iespēja saņemt konsultācijas par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem?

Jā, pedagogi un bērnu vecāki aicināti vērsties pēc padoma un konsultācijām speciālās izglītības iestādēs - attīstības centros. Pielikumā atradīsit kontaktinformāciju un pieejamos laikus, kuros esat droši aicināti zvanīt vai arī rakstīt uz e-pastu.