01.04.2019
346

Vai skolu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos ir jābūt publiski pieejamiem?

212
72
Ir jāpapildina kritēriji skolu kvalitātes mērīšanai
54
Nav viedokļa
8