Notikumu kalendārs

  • 2019.gada 03.oktobris, ceturtdiena
2019.gada 03.oktobris, ceturtdiena

Dienas notikumi

Plkst. 10.00 konference "Pasaule skolā - skola pasaulē". Jelgavas kultūras nams.
Konferencē kopā ar Skola2030 pilotskolām, mācību līdzekļu autoriem, mācību jomu un izglītības ekspertiem priekšlasījumos un praktiskās darbnīcās sarunāsimies par to, kāda loma mācību satura un pieejas īstenošanā ir vērtībām, kā tās padarīt par neatņemamu skolas un klases dzīves daļu, un par skolas kā organizācijas lomu to iedzīvināšanā un uzturēšanā, bērnos un jauniešos veidojot un nostiprinot ieradumus, kurus vēlāk viņi pieņems par saviem tikumiem.
Vairāk informācijas šeit.

Plkst. 15.00 informatīvais seminārs par Ziemeļvalstu-Baltijas valstu mobilitātes programmām. Seminārā Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji informēs par Nordplus programmas iespējām. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Jelgava. Vairāk informācijas šeit.

Seminārs pašvaldību vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. VISC, Strūgu iela 4, Rīga.

dienas notikumi.jpeg