3.-5.marts, 2015: Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkla 17. plenārsēde

Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla 17.plenārsēdi Rīgā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīkoja kopīgi ar Eiropas Komisiju. Tā pulcēja delegācijas no ES dalībvalstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, ES kandidātvalstīm, kā arī Eiropas Komisijas un citām starptautiskām institūcijām un organizācijām.

Plenārsēdēs EMKAPT locekļi izvērtēja līdz šim paveikto, vienojās par turpmākā darba programmu un pārskatīja tīkla darbību. Plenārsēdes darba virzieni bija – „Karjeras vadības prasmes” un „Kvalitātes nodrošināšana un empīriskā bāze politikas un sistēmu izstrādē”. Laiks tika veltīts arī diskusijām par turpmāko strukturēto sadarbību Eiropas mērogā mūžilga karjeras atbalsta politikas attīstībai.

Informācija medijiem