DGVET

 

20.-21.aprīlis, 2015: ES profesionālās izglītības un apmācības ģenerāldirektoru sanāksme

Profesionālās izglītības un apmācības ģenerāldirektoru sanāksmes mērķis ir vienotas platformas ietvaros izvērtēt dalībvalstu aktuālākos jautājumus profesionālās izglītības un apmācības jomā, kā arī dalīties ar labās prakses piemēriem.