Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

No 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) vairs nav Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts.

Izstāšanās notika sakārtotā veidā, t.i. ar Izstāšanās līgumu, kas nodrošina regulējumu saistībām, ko AK uzņēmusies kā ES dalībvalsts, un nodrošina pakāpenisku pāreju uz AK kā trešās valsts ārpus ES statusu (t.sk. finanšu vienošanās, pilsoņu tiesību regulējums un pārejas perioda nosacījumi).

Atbilstoši Izstāšanās līgumam no 2020. gada 1. februāra līdz 31. decembrim paredzēts pārejas periods, kad tiks turpinātas sarunas starp ES un AK par turpmākajām attiecībām, sākot ar 2021. gada 1. janvāri.

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības process

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) iesniedza Eiropas Savienībai (ES) AK premjerministres Terēzes Mejas (Theresa May) vēstuli par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta iedarbināšanu, t.i., AK paziņojumu par nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta 2 gadu laika atskaite un sarunas par breksita procesu un noteikumiem.

Plašāk par breksitu Ārlietu ministrijas interneta vietnē: https://ej.uz/uhfc

Turpmāk šajā sadaļā publicēsim aktuālo informāciju saistībā ar gaidāmajām pārmaiņām Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajās jomās.


Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pēc breksita

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības notiek saskaņā ar Izstāšanās līgumu, kas pieejams Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit (turpmāk – izstāšanās līgums).

1. Apvienotajā Karalistē iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā līdz pārejas perioda beigām, vai Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Apvienotajā Karalistē līdz pārejas perioda beigām t.i. līdz 2020.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar izstāšanās līguma 126. un 127. pantu līdz 2020. gada 31. decembrim ir noteikts pārejas periods, kura laikā ir piemērojamas Eiropas Savienības tiesības. Tas nozīmē, ka visi iesniegumi par Apvienotajā Karalistē iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā, kas saņemti līdz pārejas perioda beigām, ir jāizskata saskaņā ar kārtību, kas noteikta likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos. Tāpat personām no Apvienotās Karalistes ir tiesības sniegt īslaicīgus pakalpojumus reglamentētās profesijās Latvijā līdz pārejas perioda beigām.

Arī visi iesniegumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kas saņemti līdz pārejas perioda beigām, ir jāizskata un lēmumi jāpieņem līdzšinējā kārtībā.

2. Apvienotajā Karalistē iegūtās profesionālās kvalifikācijas, kas atzīta Latvijā līdz pārejas perioda beigām, vai Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kas atzīta Apvienotajā Karalistē līdz pārejas perioda beigām, statuss.

Izstāšanās līguma 27. pants nosaka, ka līdz šim un arī turpmāk līdz pārejas perioda beigām pieņemtais lēmums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir spēkā arī pēc pārejas perioda beigām;

3. Apvienotajā Karalistē iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā pēc pārejas perioda beigām, vai Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Apvienotajā Karalistē pēc pārejas perioda beigām t.i. sākot no 2021.gada.

Šobrīd nav zināms, vai tiks noteikta īpaša kārtība Apvienotajā Karalistē un Latvijā iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīšanā.

Pārejas perioda laikā notiks intensīvas sarunas starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību par turpmākajām attiecībām, tajā skaitā par to, kāda kārtība tiks piemērota profesionālo kvalifikāciju atzīšanā pēc pārejas perioda beigām, ieskatu par to varat gūt šajā Eiropas Komisijas vietnē.

Ja netiks panākta vienošanās starp Apvienoto karalisti un Eiropas Savienību par turpmāko kārtību, Latvijā no 2021. gada 1. janvāra stāsies spēkā likums “Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības”, kura 19.pants nosaka kārtību Apvienotajā Karalistē iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai. Latvijā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Apvienotā Karaliste piemēros savu regulējumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu tai nebūs saistoša.


Brexit: studējošo aizsardzība “Erasmus+” mobilitātes apmaiņu kontekstā


 


 Breksit sagatavotības kontrolsaraksts uzņēmumiem, kas darbojas ES

Šis kontrolsaraksts ir sagatavots informatīvā nolūkā, lai palīdzētu uzņēmumiem, kas darbojas ES un/vai Apvienotajā Karalistē (AK), pārbaudīt savu gatavību AK izstājai no ES bez izstāšanās līguma. (.pdf)