Ministru kabineta 2019. gada 5. marta noteikumi Nr. 103 “Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus”

Informācija par Priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas (sanāksmes Izglītības un zinātnes ministrijā, 2017.gada 27.februārī prezentācija) (.pdf)

Seminārs par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas aktualitātēm 2016. gada 22. septembrī