Preznetācijas no Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūru ES struktūrfondu 2007.- 2013. gada perioda noslēguma foruma "ES struktūrfondu investīcijas izglītībā - paveiktais turpmākai attīstībai"

2015.gada 14.decembrī

ES fondu ieguldījums izglītībā izvirzīto mērķu sasniegšanā: 2007.–2013.gads jeb tilts uz 2020.gadu, Evija Papule (.pdf)

ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda ieguldījumi vispārējā un profesionālajā izglītībā, Dita Traidās (.pdf)

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada investīcijas izglītības sistēmas attīstībā Liepājas pilsētā, Vilnis Vitkovskis (.pdf)

Cēsis –pilsēta, kur sapņi piepildās, Lolita Kokina (.pdf)

ES fondu investīcijas PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” – mācību daturam, pedagogiem, tehnikuma infrastruktūrai un attīstībai, Dagnija Vanaga (.pdf)

ES fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda mērķi vispārējai un profesionālajai izglītībai, Gunta Arāja (.pdf)