2017.gada 17.oktobrī norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 perioda programmas “Pētniecība un stipendijas” noslēguma konference

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 perioda programmas “Pētniecība un stipendijas” noslēguma konferences prezentācijas

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta programmu īstenotāju dalība festivālā Lampa (video)

2017. gada 1. jūlijā Festivālā Lampa tiks prezentēti trīs Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu rezultāti

2017. gada 2. janvārī Norvēģijas finanšu instrumenta projekts atzīts par gada sasniegumu zinātnē

2016. gada 1. decembrī Pētniecības un stipendiju projektu ieviesēji saņems līdz 5000 eiro idejas īstenošanai

2016. gada 29. novembrī notiks informatīvais seminārs par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta bilaterālā fonda līdzekļu izmantošanu. Laipni aicināti piedalīties gan Pētniecības, gan Stipendiju aktivitātes projektu īstenotāji. Reģistrācijas links: https://goo.gl/forms/kVKp7vNKO4ZvN3Vb2

2016. gada 17. oktobris Konferencē izvērtē paveikto EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta pētniecības un stipendiju programmā

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta pētījumu un stipendiju programmas vidusposma rezultātu izvērtēšanas konferences prezentācijas