Izvēlne

Aptauja

Vai Jūsu bērni labprāt piedalās vasaras nometnēs?
Jā, piedzīvojumu nometnēs
34
Jā, sporta nometnēs
58
Jā, izglītojošās nometnēs
33
57

Kopējais balsu skaits: 182

                                                             lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1                                                                               

Pasākums

Finansējums  EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu 

atlases

Apstiprinātie projekti

SAM 1.1.1.1.  

Praktiskas ievirzes  pētījumi

Kontaktpersona: 

Inta Švirksta

Tālr.67047878

E-pasts:

inta.svirksta[at]izm.gov.lv

Kopējais 

76 512 873

ERAF -

65 035 942

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 14.02.2018.  

 

12.01.16 MK noteikumi NR34 

Atvērta 2. atlases kārta 

Projektu iesniegšanas termiņš - 03.09.2018.

Prezentācija- «Praktiskas ievirzes pētniecība» otrās kārtas īstenošanas nosacījumi

Prezentācijas par projektu iesniegumu sagatavošanu un tiešraides  ieraksts no 14.06.2018 informatīvā semināra   
1.atlases kārtas projekti

SAM 1.1.1.2.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Kontaktpersona:

Antra Žilinska 

Tālr.67047897

E-pasts: antra.zilinska[at]izm.gov.lv

Kopējais

64 029 231

ERAF -

54 424 846

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 30.04.2016.

19.01.16. MK noteikumi Nr.50

Vienas vienības izmaksu metodika (pētniecības un tīklošanas izmaksas)

Vienas vienības izmaksu metodika  (administratīvās un infrastruktūras  resursu izmaksas) aktualizēta 28.06.2018

Atlase slēgta

15.08.2016. apstiprināts VIAA projekts

Projekta “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošana

SAM 1.1.1.3.          

Inovāciju granti studentiem

Kontaktpersona:

Inese Kašurina

Tālr.67047977

E-pasts: inese.kasurina[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

34 000 000

ERAF -

28 900 000

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 28.11.2017.

Sākotnējais novērtējums 
„Inovāciju granti studentiem”

Ziņojuma 1.pielikums - studējošie AI

 -Ziņojuma 2.; 3.un 4.pielikums

2018.gada 16.janvāra  MK noteikumi Nr. 41

Prezentācija - Inovāciju granti studentiem (Publiskās diskusijas par Inovāciju grantiem studentiem, 19.02.2018.)

Prezentācija - SAM 1113 "Inovāciju granti studentiem"  īstenošanas nosacījumi 

Izsludināta projektu pieteikumu atklāta atlase

 Projektu iesniegšanas beigu termiņš - 20.12.2018

SAM 1.1.1.4.            

P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana

Kontaktpersona: 

Nauris Grīnbergs

Tālr.67047883

E-pasts:

nauris.grinbergs[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

120 252 616

ERAF -

102 964 724

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 25.04.2016.

16.08.16. MK noteikumi Nr.562

Jasper prezentācijas par CBA izstrādi 

Atlase slēgta  Projekti

SAM 1.1.1.5.           

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās

Kontaktpersona:

Elīna Usāre

Tālr. 67047818

Epasts:

elina.usare[at]izm.gov.lv

Kopējais

32 552 786

ERAF -

27 669 868

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 24.07.2017.

2017.gada 6.jūnija .MK noteikumi Nr.315

Vienas vienības izmaksu metodika 1. un 2. projektu atlases kārtas projektu īstenošanai

Vienas vienības izmaksu metodika 3. projektu atlases kārtas projektu īstenošanai un metodikas pielikums

Atlases 1.kārtā projektu iesniegumu atlase noslēgusies, notiek projektu īstenošana

Atlases 2.kārta

Atlases 3.kārta

1.kārtā notiek projektu īstenošana

2.kārtā turpinās projektu iesniegumu vērtēšana un vienošanos slēgšana par projektu īstenošanu

3. atlases kārta atvērta, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 31.12.2021.

 

 

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.