Sabiedriskajai apspriešanai nodots IZM izstrādātais MK noteikumu projekts „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” īstenošanas noteikumi”, ko paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 31.maijā. Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā īstenos ” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – 8.3.1.2.pasākums), prasības projektu iesniedzējiem, atbalstāmās darbības, pieejamo finansējumu un izmaksu attiecināmības nosacījumus, kā arī sasniedzamos uzraudzības rādītājus.

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis – elektroniskajā vidē izmantojamais interaktīvs mācību un metodiskais līdzeklis, kurā iekļauts viena vai vairāku valsts pirmskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā vai pirmskolas vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mācību mērķu un sasniedzamo rezultātu īstenošanai atbilstošs saturs. Plānots atbalstīt tādu digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi, kuriem obligāti piemīt iesaistošā interaktivitāte un tas ietver arī metodiskos ieteikumus pedagogam  digitālā mācību  līdzekļu izmantošanai.
8.3.1.2.pasākumam kopā pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums 3 588 009 euro apmērā. Papildus tam projekta iesniedzējam būs  nodrošina projekta līdzfinansējumu vismaz 30 procentu apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Pasākums tiks  īstenots  atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, organizējot vismaz divas projektu iesniegumu atlases kārtās. 

Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir paredzēts 1 313 361 euro apmērā. Pirmo projekta iesniegumu atlases kārtu plānots izsludināt  par vispārējās pirmsskolas izglītības un pamatskolas izglītības satura ieviešanai nepieciešamo digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi. Pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas ietvaros netiks atbalstīta digitālo mācību un metodisku līdzekļu izstrāde svešvalodu apguvei, izņemot digitālo mācību un metodisko līdzekļu krievu valodas kā svešvalodas apguvei.

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju šobrīd izstrādā rekomendācijas par izglītības jomām, kurās ir nepieciešams nodrošināt digitālos mācību un metodisko līdzekļus jaunā mācību satura ieviešanai, kas tiks pievienoti  projekta iesniegumu atlases nolikumam.

Projektus varēs īstenot  līdz 2023. gada 30.novembrim, ievērojot , ka viena projekta īstenošanas laiks nepārsniedz 24 mēnešus.

Projekta ietvaros tiks  atbalstītas  šādas darbības:
• digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrāde;
• ārvalstu digitālā mācību un metodiskā līdzekļa adaptācija;
• projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;
• informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

Aicinām iepazīties ar ministrijas izstrādāto noteikumu projektu un tā anotāciju un rakstiski sniegt savus ierosinājumus, ieteikumus vai iebildumus noteikuma projekta uzlabošanai. 

Viedokļus un komentārus līdz 2017.gada 13. jūnijam lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


LV ID EU logo ansamblis ESF RGB