Sabiedriskajai apspriešanai nodots IZM izstrādātais MK noteikumu projekts - “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība„ 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci„ īstenošanas noteikumi”

Līdz šim projektā īstenojamo profesionālās tālākizglītības programmu ietvaros nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem faktiski tiek piedāvāts apgūt tikai otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa tālākizglītības programmas. Grozījumu projekts paredz precizēt prioritāri atbalstāmo mērķa grupu, noteikumu 3.1. apakšpunktā svītrojot nosacījumu, ka nodarbinātais (vecumā no 45 gadiem) strādā profesiju klasifikatora piektās, septītās, astotās un devītās pamatgrupas profesijās, līdz ar to paplašinās šo cilvēku iespējas iesaistīties projektā.

Pašlaik projektā iesaistītajiem nodarbinātiem paredzēts atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu, profesionālās pilnveides programmu un neformālās izglītības programmu apguvei, kā arī atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Ņemot vērā, ka Latvijā profesionālās izglītības satura īstenošanā notiek pāreja uz modulāro pieeju, kas ļauj ātrāk un elastīgāk reaģēt uz uzņēmumos gaidāmo vajadzību pieaugumu pēc jaunām prasmēm un iemaņām, izstrādātie grozījumi paredz atļaut modulāro profesionālās izglītības programmu apguvi arī pieaugušo nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidē. Modulārā pieeja ļauj izglītojamajiem apgūt īsāka un koncentrētāka satura izglītības programmas daļu, saņemot apliecību par apgūto moduli, ko iespējams uzrādīt darba devējam kā pierādījumu apgūtajām zināšanām un prasmēm.

Noteikumu projekts paredz arī noteikt jaunu kritēriju sadarbības partneru – izglītības iestāžu – iesaistei. Papildu kritērija ieviešana ir nepieciešama, lai mazinātos neattiecināmu izmaksu risks, kā arī tiks nodrošināts, ka mērķa grupas personas saņem godīgus un kvalitatīvus izglītības pakalpojumus atbilstoši projekta mērķim. Vienlaikus papildus kritērija piemērošanai tiek saglabāts samērīguma princips, ļaujot izglītības iestādēm, kuru darbībā projekta īstenošanas laikā konstatēti pārkāpumi, tos novērst, tādējādi turpinot sadarbību.

Izstrādātie grozījumi paredz arī iespēju, ka nodarbinātā persona dalībai mācībās var tikt iesaistīta atkārtoti, ja tā nav pabeigusi dalību mācību pasākumā.
Papildus iepriekš minētajam izstrādātais noteikumu projekts paredz virkni tehnisku grozījumu un precizējumu, nosacījumu skaidrākai un nepārprotamai uztverei.
Aicinām iepazīties ar ministrijas izstrādāto noteikumu projektu un tā anotāciju un rakstiski sniegt savus ierosinājumus, ieteikumus vai iebildumus noteikuma projekta uzlabošanai.
Viedokļus un komentārus līdz 2018.gada 13. septembrim lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB