2018.gada 7.augustā Ministru kabinets lēma atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai pagarināt 2016.gada 23.maijā ar Pasaules Banku noslēgto līgumu par maksas konsultatīvajiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu Latvijas valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu vadītājiem mācību semināru ciklu par 2016. – 2018. gadā veiktā pētījuma rezultātā saņemto Pasaules Bankas ekspertu ieteikumu īstenošanu. Vienlaikus tika atbalstīta finanšu līdzekļu pārdale līguma termiņa pagarinājuma izmaksu segšanai no 8.2.4.SAM "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei"  uz 8.3.6.1.pasākumu “Dalība starptautiskos pētījumos”, ņemot vērā, ka 8.3.6.1.pasākuma projekta finanšu apmērs nav pietiekams šādu mācību semināru izmaksu segšanai.

Savukārt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros Akadēmiskās informācijas centra īstenotajā projektā „Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”  ir izveidojies finansējuma ietaupījums to projektā īstenoto darbību ietvaros, kuru īstenošana ir jau noslēgusies.  Līdz ar to ministrija ir izstrādājusi grozījumus minētā projekta īstenošanas noteikumos, paredzot samazināt  specifiskajam atbalsta mērķim pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 61 488 euro pārdalot tos uz  8.3.6.1.pasākumu “Dalība starptautiskos pētījumos”.

Izstrādātie grozījumi vienlaikus paredz ieguldīt papildu līdzekļus Izglītības pētījumu un inovācijas centra (turpmāk – CERI) dalības maksas segšanai, tādējādi nodrošinot Latvijas dalību CERI valdē, kurā ir visu OECD dalībvalstu nominēti pārstāvji. CERI atbalsta OECD dalībvalstis centienos veicināt zinātnē balstītu izglītības politikas un prakses attīstību. CERI darbs balstās datos un empīriskajā analīzē, kas ir pāri vienas valsts kapacitātei, nodrošinot iespēju ar dalībvalstu kopīgiem spēkiem veikt nopietnu pētniecisku darbu izglītības jomā un kalpot par diskusijas platformu starp izglītības pētniekiem un politikas plānotājiem.

Dalība CERI valdē nodrošinās Latvijai iespēju nākotnē iesaistīties sev aktuālos un svarīgos pētījumos. CERI galvenie uzdevumi ir konceptuālā un analītiskā ietvara izstrāde dažādu izaicinājumu risināšanai izglītības jomā; jaunu pētniecības instrumentu un pētījumu attīstība, pilotēšana un rezultātu novērtēšana; inovatīvo risinājumu, jaunu rīku un metožu attīstība izglītības politikai un praksei; jaunu monitoringu un novērtēšanas rīku izstrāde un aprobācija,  zināšanu radīšanas, izplatīšanas un izmantošanas veicināšana.

Papildus minētajam izstrādātie grozījumi precizē nosacījumus par projekta īstenošanas un vadības personāla noslodzi atbilstoši Finanšu ministrijas vadlīnijām.

Aicinām iepazīties ar ministrijas izstrādātajiem noteikumu projektiem un to anotācijām  un rakstiski sniegt savus ierosinājumus, ieteikumus vai iebildumus noteikumu  projektu uzlabošanai:

  •  projekts  "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumos Nr.479 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi" un tā anotācija 
  • projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. janvāra noteikumos Nr.68 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi"  un tā anotācija

Viedokļus un komentārus līdz 2018.gada 3. oktobrim lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.v

 

 

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB