Aicinām visus interesentus iepazīties ar ministrijas izstrādāto grozījumu projektu 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"".

Noteikumu projekts sagatavots ar mērķi pilnveidot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros noteiktos ieviešanas nosacījumus zinātniskajām institūcijām un komersantiem, kas sadarbībā ar pēcdoktorantiem var iesniegt un īstenot pētniecības pieteikumus. Lai stimulētu pēcdoktorantu kļūšanu par jaunajiem zinātnisko grupu vadītājiem, noteikumu projekts paredz paplašināt pēcdoktoranta statusa atbilstības kritēriju, paredzot, ka trešajā un nākamajās atlases kārtās pētniecības pieteikumus varēs iesniegt pēcdoktoranti, kas doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas. Tas ļaus efektīvāk izmantot izcilo jauno zinātnieku potenciālu un atbalsta iespējas, vienlaikus stimulējot vadības un līderības kompetences un savas pētniecības komandas veidošanu, tostarp cieši sadarbojoties ar doktorantiem un maģistrantiem.

Aicinām iepazīties  ar ministrijas izstrādāto noteikumu projektu un tā anotāciju, un rakstiski sniegt savus ierosinājumus, ieteikumus vai iebildumus noteikuma projekta uzlabošanai. Viedokļus un komentārus par izstrādāto noteikumu projektu aicinām iesūtīt elektroniski uz e pasta adresi: esf@ izm.gov.lv līdz š.g. 21.februārim.

 

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB