Nr. 10.1.3.0/19/TP/002

Projekta “Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā” mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes celšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu un īstenot pētījumus izglītības jomā. Šie pētījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu vienota valsts stratēģiskā ietvara izglītības un mācību jomā izstrādi 2021.-2027.gadam un izpildītu tematiskos ieguldījumu priekšnosacījumus ES struktūrfondu investīciju plānošanai 2021.-2027.gada periodam.

Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM).

Projekta īstenošanas ilgums: No 2020.gada 7.janvāra līdz 2020.gada 30.novembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 260 000 EUR, tai skaitā, ESF finansējums 221 000 EUR, valsts budžeta finansējums 39 000 EUR.

Projekta ietvaros plānoto trīs pētījumu augstākās izglītības un vispārējās izglītības jomā rezultātā tiks sekmēta šādu ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpilde:

• absolventu izsekošanas mehānismi un pakalpojumi kvalitatīvu un efektīvu konsultāciju sniegšanai visu vecumu izglītojamajiem;
• pasākumi lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai, atbilstošai un iekļaujošai izglītībai un apmācībām, to pabeigšanu, kā arī lai apgūtu pamatprasmes;
• stratēģiskās politikas satvara uzraudzības, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtība;
• pasākumi skolotāju, pasniedzēju un akadēmiskā personāla atbalstam, kas ietver piemērotas mācīšanās metodes, pamatprasmju novērtēšanu un pārbaudi;
• pasākumi, ar ko veicina audzēkņu un mācībspēku mobilitāti un izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzēju starptautisko sadarbību, tostarp atzīstot mācību rezultātus un kvalifikāciju.

Pētījumu rezultāti tiks izmantoti Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādņu 2021.- 2027.gadam izstrādei un ES fondu plānošanas dokumentu 2021.-2027.gadam sagatavošanai.

Kontaktpersona: IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu vadītāja asistente Inese Baltiņa, tālr.: 67047804, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

IZM nacAttistiba ESunKoheczijasFonds

Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā
Nr. 10.1.3.0/19/TP/002
Projekta “Atbalsts pētījumiem ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai izglītībā” mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitātes celšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu un īstenot pētījumus izglītības jomā. Šie pētījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu vienota valsts stratēģiskā ietvara izglītības un mācību jomā izstrādi 2021.-2027.gadam un izpildītu tematiskos ieguldījumu priekšnosacījumus ES struktūrfondu investīciju plānošanai 2021.-2027.gada periodam.
Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM).
Projekta īstenošanas ilgums: No 2020.gada 7.janvāra līdz 2020.gada 30.novembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 260 000 EUR, tai skaitā, ESF finansējums 221 000 EUR, valsts budžeta finansējums 39 000 EUR.
Projekta ietvaros plānoto trīs pētījumu augstākās izglītības un vispārējās izglītības jomā rezultātā tiks sekmēta šādu ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpilde:
absolventu izsekošanas mehānismi un pakalpojumi kvalitatīvu un efektīvu konsultāciju sniegšanai visu vecumu izglītojamajiem;
pasākumi lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai, atbilstošai un iekļaujošai izglītībai un apmācībām, to pabeigšanu, kā arī lai apgūtu pamatprasmes;
stratēģiskās politikas satvara uzraudzības, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtība;
pasākumi skolotāju, pasniedzēju un akadēmiskā personāla atbalstam, kas ietver piemērotas mācīšanās metodes, pamatprasmju novērtēšanu un pārbaudi;
pasākumi, ar ko veicina audzēkņu un mācībspēku mobilitāti un izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzēju starptautisko sadarbību, tostarp atzīstot mācību rezultātus un kvalifikāciju.
Pētījumu rezultāti tiks izmantoti Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādņu 2021.- 2027.gadam izstrādei un ES fondu plānošanas dokumentu 2021.-2027.gadam sagatavošanai.
Kontaktpersona: IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu vadītāja asistente Inese Baltiņa, tālr.: 67047804, e-pasts: inese.baltina[at]izm.gov.lv